Forum

Forum for yngre leger var medlemsbladet for Yngre legers forening frem til årsmøtet 2016.

Forum for yngre leger er erstattet av nettstedet yngreleger.no

yngreleger.no setter søkelys på helsepolitikk, fagpolitikk og yrkesetiske spørsmål og bringer stoff om turnustjenesten, spesialistutdanningen og stipendiattjenesten. Vi ønsker å ha en levende debatt og inviterer våre lesere til å komme med sine synspunkter.

search

Periode

  • År: Måned:

36 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Forum nr. 1. 2016

Forum nr. 5. 2015

Forum nr. 4. 2015

Forum nr. 3. 2015

Forum nr. 2. 2015

Forum nr. 1. 2015

Forum nr. 5 - 2014

Forum nr. 4 - 2014

Forum nr. 3 - 2014

Forum nr. 2 - 2014

Forum nr. 1 - 2014

Forum nr. 5 - 2013

Forum nr. 4 - 2013

Forum nr. 3 - 2013

Forum nr. 2 - 2013

Forum nr. 1 - 2013

Forum nr. 5 - 2012

Forum nr. 4 - 2012

Forum nr. 3 - 2012

Forum nr. 2 - 2012

36 sider. Side 1 av 2