Turnus

Informasjon om turnustjenesten på sykehus

Informasjon om turnustjenesten i kommunehelsetjenesten

Turnustjeneste er en praktisk innføring i legeyrket etter medisinstudiet og er med visse unntak en forutsetning for autorisasjon. Turnustjenesten endres fra februar 2013 og blir da en integrert del av spesialistutdanningen.