Våruka 2018 arrangeres i Tønsberg 23. til 27. april.

Påmelding her
Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn
som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.
Da kan du også logge deg inn senere for å gjøre endringer i din påmelding.
Hvis du ikke har HPR-nummer, eller får problemer
kan du melde deg på her

Frist for påmelding er 25. februar 2018.

Allmennlegeforeningens styre deltok 15. januar 2018 på medlemsmøte i Hedmark legeforening.

Satsen i salærforskriften er uendret i 2018.

Landsrådet i Allmennlegeforeningen vedtok på landsrådsmøtet 26. april 2017
årsmøtefastsatt kontingent på kr. 300,- for ordinære medlemmer

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: