Legeforeningen ønsker å hedre en dyktig leder med Legeforeningens Lederpris, og vi ønsker forslag til kandidater.

Norsk overlegeforening arrangerte ekstraordinært landsrådsmøte på Gardermoen 24 mars. Bakgrunnen var først og fremst den nylig avsagte kjennelsen fra Rikslønnsnemnda i tarifftvisten mellom Legeforeningen og Spekter.

På fredag hadde Overlegeforeningen ekstraordinært landsrådsmøte på Gardermoen. Spørsmålet vi diskuterte var: Hva blir veien videre etter streiken? En ting er sikkert: Vi gir oss aldri i kampen for kollektivt vern!

Jakten på årsaken til hvorfor et barn er sykt er spennende. Det kan ta måneder, noen ganger år. Dessverre finner vi den ikke alltid, men vi finner stadig flere og flere, sier Kathrine Bjørgo, overlege, avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål/Rikshospitalet, OUS.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

 • AEMH-møte

   Norsk overlegeforening 

 • Styremøte

   Norsk overlegeforening 

 • Landsstyrearrangement

   Norsk overlegeforening 

 • Styremøte

   Norsk overlegeforening 

 • Styremøte/arbeidsmøte

   Norsk overlegeforening 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har laget en veileder om seniorpolitikk til bruk i sykehus.