På landsrådsmøtet i Sandefjord 26.4.2017 ble det valgt nytt i Norsk overlegeforening for perioden 1.9.2017 - 31.8.2019: 
Jon Helle, St. Olavs Hospital, ble gjenvalgt som leder for ny periode.

 

Sesjon 6; Oslo, 8. juni 2017, Thon Hotel Opera

Påmelding elektronisk - les mer om seminaret her. 

Legeforeningen ønsker å hedre en dyktig leder med Legeforeningens Lederpris, og vi ønsker forslag til kandidater.

Norsk overlegeforening arrangerte ekstraordinært landsrådsmøte på Gardermoen 24 mars. Bakgrunnen var først og fremst den nylig avsagte kjennelsen fra Rikslønnsnemnda i tarifftvisten mellom Legeforeningen og Spekter.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har laget en veileder om seniorpolitikk til bruk i sykehus.