Det blir tariffkurs fra onsdag 7.februar til fredag 9.februar 2018. Det blir også denne gangen på Danskebåten t/r København. Innkalling, program etc. kommer senere. 

Sett med helseøyne er Statsbudsjettet for 2018 et skritt i riktig retning siden helse relativt sett har fått noe høyere prioritet enn i fjor. Det er et viktig signal i seg selv for oss som jobber i en sektor som har vært blant budsjett-taperne. Hvis dette er starten på noe, er det et visst håp. Men jeg ser ingen grunn til å være mer enn nøkternt avventende. 

Kjære Of-medlemmer

Arbeidsrettssaken mot Spekter ble avsluttet forrige uke. Dom faller i uke 45. Vi er spente på resultatet.  er kommer en ultrakort versjon av hva saken dreier seg om.

Helseforetaksmodellens butikktenking og for knappe ressurser øker faren for at den offentlige helsetjenesten kveles innenfra. Erna må ta grep. 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har laget en veileder om seniorpolitikk til bruk i sykehus.