Of arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner. Dersom du er medlem av Of og skal ta lederutdanning, kan du søke om Ofs lederstipend. Stipendet dekker dokumenterte utgifter i forbindelse med utdanningen inntil kr. 40 000.

Jon Helle er intervjuet i Dagens Medisin om lang saksbehandlingstid i Helsedirektoratet for godkjenning av spesialister, autorisasjoner og resertifisering av allmennleger:

I etterkant av streiken ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant leger i sykehus. Undersøkelsen avdekker betydelige problemer i legers arbeidsmiljø.
 

11. september går nordmenn til stemmeurnene. Legeforeningen utfordret helsepolitikerne til å svare på hva som er deres hjertesaker for spesialisthelsetjenesten.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har laget en veileder om seniorpolitikk til bruk i sykehus.