Styret i Overlegeforeningen fremmer med dette to forslag om endringer av foreningens vedtekter. Begge forslagene gjelder § 7 i vedtektene, som regulerer foreningens ordinære landsmøter.

Christian Grimsgaard, overlege ved håndseksjonen på ortopedisk avdeling ved OUS og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst har skrevet kommentaren Foretakslogikk i Dagens medisin. 

Legeforeningen sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon. Norsk overlegeforening oppfordrer våre sykehusleger til å svare på denne undersøkelsen. 

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Legeforeningen har laget en veileder om seniorpolitikk til bruk i sykehus.