Samhold og sinne

Flere hundre streikende og sympatisører med Akademikerne ropte taktfast «Vi gir oss ikke» foran Rådhuset i Oslo lørdag formiddag. Selv var jeg konferansier, og hadde orkesterplass til alt og alle.

Samhold og sinne


Denne uken har jeg også møtt de streikende i Østfold, Finnmark og St. Olav i Trondheim. Noen fellesnevnere går igjen alle steder: Kampvilje, korpsånd og sinne.   

Det kollektive vernet og reell medbestemmelse er sterke krav alle steder. Spekters ensidige og nye fortolkning av avtaleverket til egen gunst har satt sinnene i kok. Arbeidsgiversiden ved Spekter har valgt en vei som kun er egnet til å forverre partsforholdet. Det hjelper videre godt på kampånden vår at Spekters direktør Bratten «overhodet ikke» forstår ansattes bekymring (Dagens medisin 09.09.16).

Men de ansatte er ikke bare bekymret. Mange er sinte og opplever at arbeidsgiversiden gjør forsøk på «fagforeningsknusing».

Samholdet blant ansatte ser vi mange bevis på. Folk holder rundt hverandre og spruter av kampvilje og godt kamphumør. Utenfor Rådhuset i Oslo på lørdag sto også streikeleder ved sykehuset i Finnmark, Andreas Ertesvåg, som er samfunnsviter. Han ville støtte oppunder arrangementet. Hans reise fra Kirkenes var en symbolsk viktig enkelt-handling for samholdet i Akademikerne og trykket i streiken.

Men Akademikerne står langt fra alene. Mange store organisasjoner har sendt støtteerklæringer fordi de gjenkjenner arbeidsgivers maktkjør og har ønske om å skape en bred front.

Vi er i kamp og vi gir oss ikke. Vi vet at kampen er viktig.

Jon Helle
leder Of