Ofs tariffkurs 2018

Den norske legeforening inviterer Ofs tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter i Norsk overlegeforening til tariffkurs på Danskebåten i tidsrommet 7. -9. februar 2018. 

De største sykehusene kan sende 2-3 tillitsvalgte/ vara-hovedtillitsvalgt/ medlemmer av tillitsvalgtutvalg.

Det vedlegges et foreløpig program for kurset. Det kan bli mindre endringer i programmet. Deltakerantallet er begrenset. 

Endelig frist for påmelding settes til tirsdag 19.desember 2017. 
OBS! Reisen foregår fra onsdag til fredag. 

For påmelding trykk her.