Statsbudsjettet 2018: Et lysstreif i enden av tunnelen

Sett med helseøyne er Statsbudsjettet for 2018 et skritt i riktig retning siden helse relativt sett har fått noe høyere prioritet enn i fjor. Det er et viktig signal i seg selv for oss som jobber i en sektor som har vært blant budsjett-taperne. Hvis dette er starten på noe, er det et visst håp. Men jeg ser ingen grunn til å være mer enn nøkternt avventende. 

Les mer om hva leder i Overlegeforeningen, Jon Helle mener om statsbudsjettet 2018 i vedlegget til høyre.