2018

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Foretakslogikk

Christian Grimsgaard, overlege ved håndseksjonen på ortopedisk avdeling ved OUS og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst har skrevet kommentaren Foretakslogikk i Dagens medisin. 

Medlemsundersøkelse for sykehusleger

Legeforeningen sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon. Norsk overlegeforening oppfordrer våre sykehusleger til å svare på denne undersøkelsen. 

Derfor er jeg lege - Målrettet ut fra genetisk variasjon

- Persontilpasset medisin er et teknologidrevet fagområde hvor genetikken står sentralt. Godt samarbeid mellom faggrupper må til for at vi skal lykkes, sier Dag Undlien, professor, avdelingsleder for avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo.

Ofs vårkurs og årsmøte 2018

Påmelding til vårkurset 2018 finner du her! 

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte Torsdag 26. april 2017 kl. 14.00, på Scandic Ørnen, Bergen.

Den store lagseieren

Tariffavtalen med Spekter 24.01 var avslutningen på et historisk kapittel for sykehuslegene.

Derfor er jeg lege - Lege og politiker - en god kombinasjon

Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.

Enighet med Spekter, seier for det kollektive vernet!

En lang og krevende prosess endte med seier i natt: Spekter og Legeforeningen har signert en avtale. Dermed er også saken for Rikslønnsnemda avblåst.

Disse skal avgjøre legestriden

Rikslønnsnemnda er sammensatt av de samme personene som ga Spekter medhold i første runde.

9 sider. Side 1 av 1