Foretakslogikk

Christian Grimsgaard, overlege ved håndseksjonen på ortopedisk avdeling ved OUS og tillitsvalgt i Helse Sør-Øst har skrevet kommentaren Foretakslogikk i Dagens medisin. 

- At styrene fra tid til annen finner på uhyrligheter, som vi har sett utspille seg ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er som en må regne med. Det er deres privilegium, slik er foretakets logikk.

Du kan lese hele kommentaren her.