Pensjon

Legeforeningen har laget en veileder om seniorpolitikk til bruk i sykehus.