Forskningsnytt

Nyheter fra allmennmedisinsk forskningsfond om AMFF støttede forskningsprosjekter.

Forskningsnytt

Skribent og foto: Julie Kalveland

Redaktør: Tor Carlsen, medisinsk fagavdeling, Legeforeningen

Holgeir Skjeie skulle bevise akupunkturens fortreffelighet. Det endte med at han selv mistet troen.

Hodebry på legekontoret kan bli verdifull forskning, mener Ståle Sagabråten. Han leder arbeidet med å plukke ut hvilke prosjekter som får støtte av Allmennmedisinsk forskningsfond.

En av tre eldre bruker en sammensetning av legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger og interaksjoner. Nå er det utviklet egne kriterier for medisinering på sykehjem.  

Effekten av å be pasienter med å vente med å hente ut antibiotika er god, fant forsker Sigurd Høye i sitt doktorgradsprosjekt. Derfor jobber han fortsatt for at flere leger skal oppfordre til å «vente og se».

Forskning fra Legevakten i Oslo viser stor effekt ved bruk av sjekklister i behandlingen av overberusede pasienter og tett oppfølging i tiden etter forgiftningen.

Det nye millionprosjektet PraksisNett vil gjør det lettere å få til samarbeid mellom fastleger og forskere. – Forskning kan ikke være basert på dugnad, sier prosjektleder Guri Rørtveit.