Vitenskapelig produksjon

Klikk på "søk" gir en kronologisk liste over ph.d. avhandlinger eller artikler, og det kan søkes på alt innhold i oppslagene. Oppføringene av ph.d. grader gjelder forskere som har fått støtte fra AMFF i hele eller en del av forskningsperioden. Alle artikler som inngår i avhandlingene, er nevnt. Artikkelsamlingen gjelder artikler fra perioder hvor forfatteren har hatt AMFF støtte.
Oversikt over AMFF prosjekter fra oppstart i 2008 ble presentert under AFE jubileumsseminar under PMU 2016.

  Rapportskjemaet som stipendiatene bes om å bruke, ligger her.