Kurs H: metodekunnskap og kunnskapshåndtering

Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin

Arrangeres i samarbeid med Folkhelseinstiuttet (Kunnskapssenteret).
Egen nettisde med informasjon og påmelding kommer i januar 2018.

Informasjon

  • Hvor: Oslo (kurssted ikke avklart)
  • Dato: 12.03.- 15.03.2018.