Kurs B: Smittervern, miljørettet helsevern, beredskap og planarbeid

Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin

Informasjon

  • Hvor: Oslo
  • Dato: 02.05.- 04.05.2018.