Ansvarlige for kurskatalogen

Den norske legeforening
Akersgt. 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.

Kontaktpersoner i sekretariatet:
Konsulent Elin Stangeland
E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no

Telefon: 41 70 11 25

Oslo

Koordinator i Oslo
Professor Dag Jacobsen
Konsulent Gunn Bjørnerud og Marina Myrdam

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

Kontoret for legers videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo
Telefon 41 70 11 47/41 70 11 53

Utvalget for legers videre- og etterutdanning
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Leder: Professor Terje Osnes
Øre-nese-hals
OUS - Rikshospitalet 

Bergen

Koordinator i Bergen
Dr. Trond Engjom
Konsulent Marianne Lund Buset

E -post: kurs.bergen@legeforeningen.no
Telefon: 417 01 157

Kurs Bergen
Den norske Legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107  OSLO

Komiteen for legers videre- og etterutdanning
Universitetet i Bergen
Leder: Gottfried Greve
Hjerteavdelingen
Haukeland Universitetssykehus
5020 Bergen

Trondheim

Koordinator i Trondheim
Konsulent Anne Helene Lund
E-post: kurs.trondheim@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 56

Kurs Trondheim
Den norske Legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 OSLO

Tromsø

Koordinator i Tromsø 
Konsulent Anne Helene Lund
E -post: kurs.tromso@legeforeningen.no 
Telefon: 417 01 156

Kurs Tromsø
Den norske Legeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 OSLO

Utdanningssjef 
Medisinsk fagavdeling, enhet for drift av utdanning
Fagsjef Merete Dahl: merete.dahl@legeforeningen.no