MainTeaser

Arbeidsmiljø

Et arbeidsmiljø består både av fysiske og psykososiale forhold. Arbeidsmiljøet danner en viktig for ramme for arbeidet. Alle har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidsmiljøloven stiller krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv”. Forkortelsen stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.

Veileder om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus (2011).

Målet med veilederen er å øke kunnskapen om omstillingsarbeid og gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid (2008).

Veilederen Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus inneholder politiske signaler vedrørende seniorpolitikk, og redegjør for lov- og avtaleverk. Veilederen inneholder ikke bestemmelser om pensjonsvilkår.