Hovedtariffavtalen KS-området

Fulltittel:

Hovedtariffavtalen KS-området

Tariffområde:

KS

Avtalemotpart:

KS

Avtaletype

Hovedtariffavtale

Periode:

01.05.18-30.04.20

Nettversjon/oppdatert:

2.0 / 15.09.16