Minimumslønn - Sykehus Spekterområdet

I 2018 var det lokale forhandlinger både for overleger og yngre leger. Minimumslønnene vil derfor variere fra helseforetak til helseforetak.

I vedleggene ligger satsene for minimumslønn pr legegruppe og helseforetak.