Hovedavtalen i staten

Fulltittel: Hovedavtalen i staten 2009-2012
Tariffområde: Stat
Avtalemotpart: Staten v/FAD
Avtaletype Hovedavtale
Periode: 01.02.09 – 31.12.12 - Prolongert til 31.12.15
Nettversjon/oppdatert: 2.0/26.08.13

Hovedavtalen i staten 2013-2015 kan lastes ned som pdf-vedlegg fra lenken i høyre meny.