Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for leger i NAV (NAV-avtalen)

Fulltittel:

Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for leger i Arbeids- og velferdsetaten

Tariffområde:

Stat

Avtalemotpart:

Staten ved Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Avtaletype

Særavtale

Periode:

01.05.17 – 30.04.19

Nettversjon/oppdatert:

27.01.2016

Last opp NAV særavtalen på høyre side fra 01.05.2017 - 30.04.2019.