Særavtale Virke

Fulltittel:

Særavtale særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke. 
Gjeldende for perioden 1.1.2019 – 31.12.2020

Tariffområde:

Virke

Avtalemotpart:

Virke

Avtaletype

Sentral særavtale

Periode:

 1.1.2019 – 31.12.2020

Nettversjon/oppdatert:

4.0 / 12.02.2019

Sentral særavtale i Virke kan lastes ned som pdf-vedlegg fra lenken i høyre meny.