MainTeaser

Folkehelse

Er du medlem kan du abonnere på nyheter fra Legeforeningen eller delta i diskusjoner om emnet. Du kan logge deg inn på toppen av siden og velge "E-postvarsling" oppe til høyre eller gå til diskusjonsforumet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
- Folkehelsen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt mye å gjøre. Her er fem ting vi må gjøre for å jevne ut den sosiale ulikheten i dødelighet, skriver Camilla Stoltenberg og Hege Gjessing på NRK Ytring.


Legeforeningen er bekymret for de økende forskjellene i levevaner. Mye tyder på at vi i Norge, på tross av generell høy levestandard, gode levekår og høy gjennomsnittlig levealder er på vei mot et samfunn der forskjellene øker.


Legeforeningen deltok i to stortingshøringer på samme dag og ga sin støtte til dagens LAR-behandling og handlingsplan mot antibiotikaresistens.


Tidsskriftet: Sentralstyret har «psykisk helse og rus – bedre tilbud til de sykeste» som et av sine seks satsingsområder. Nå er foreningen i ferd med å utvikle en oppdatert politisk plattform på området.