Utdanningsfond

De tre utdanningsfondene bidrar til å finansiere legers videre- og etterutdanning.

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger.

Den norske legeforenings fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning.

Den norske legeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Sentralstyret har vedtatt endringer i kursavgifter og kursleder- og honorarsatser f.o.m. 1.7.2017. Nåværende og nye satser følger under: