Utdanningsfond I

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger.

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger.

Det gis praksiskompensasjon til kursledere som er i en selvstendig næringsvirksomhet.

Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger.