MainTeaser

Helserett

Regler på helsevesenets område, blant annet om rettigheter og plikter for pasientbehandling, organisering og drift av helsevirksomheter, ansvar for pasientbehandling med mer.

Pasientmøtet er kjernen i legens virksomhet. Myndighetene har i økende grad regulert legens plikter som helsepersonell. Her finner du artikler om pasientens rettigheter og legens plikter.

Legers rolle som forvalter av medisinsk kunnskap forutsetter habilitet og uavhengighet. Pasienten må vite at legen ikke opptrer av hensyn til egen vinning.

For å virke som lege krever norsk lov at må man ha autorisasjon eller lisens. Her finner du informasjon om de rettigheter og begrensninger som gjelder for utøvelsen av legeyrket.

Her finner du informasjon om de vanligste konsekvensene av brudd på legens ulike plikter.

Hvordan gå frem hvis du har behov for juridisk bistand.

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for leger som opplever å få en tilsynssak reist mot seg. Kr 100 for papirversjon.