MainTeaser

Juridisk bistand

Legeforeningen tilbyr juridisk bistand i saker som angår ditt arbeid som lege. Her får du vite hvordan du kan kontakte oss og hvilke saker vi behandler.

25. mai 2018 trer ny lov for behandling av personopplysninger i kraft. Regelverket, som i stor grad vil bli en gjengivelse av EUs personvernforordning (GDPR) vil være gjeldende for alle typer virksomheter, alt fra de store helseforetakene til enkeltstående legekontorer. 

Juridisk bistand gis som hovedregel fra Legeforeningens egne jurister og advokater. Medlemmer gis bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av legeyrket. Rent private spørsmål, for eksempel salg av bolig, nabotvister eller bilforsikringer faller utenfor.

Rettshjelpsordningen er en økonomisk støtteordning for kjøp av juridiske tjenester. Ordningen er et supplement til hovedordningen som er bistand fra Legeforeningens egne jurister.

For alle henvendelser kan følgende benyttes: legeforeningen@legeforeningen.no

Faks: 23 10 91 50 (direkte til avdeling for jus og arbeidsliv)
Tlf: 23 10 90 00 (sentralbord)
Brev sendes til: Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

For alle skriftlige henvendelser kan det være hensiktsmessig å angi i headingen i brevet hva saken gjelder, f.eks: Fastlege – Spørsmål om salg av praksis, Overlege – Spørsmål om overlegepermisjon, Tilsynssak.

Ansatte i avdeling for jus og arbeidsliv

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for leger som opplever å få en tilsynssak reist mot seg. Kr 100 for papirversjon.

Et kollegialt helse- og omsorgstilbud for alle leger.