2002 - Andel med doktorgrad etter godkjent spesialitet, yrkesaktive spesialister < 70 år i Norge per 7.1.2002

Prosent fordeling. Andel med doktorgrad registrert i Legeforeningens legeregister per 7.1. 2002.

 

Ikke doktorgrad

Doktorgrad

SUM

Antall totalt

         

Allmennmedisin

97,7

2,3

100

2.347

Anestesiologi

88,0

12,0

100

549

Arbeidsmedisin

91,3

8,7

100

208

Barne- og ungdomspsykiatri

95,0

5,0

100

140

Barnekirurgi

56,2

43,8

100

16

Barnesykdommer

83,4

16,6

100

439

Blodsykdommer

50,0

50,0

100

46

Endokrinologi

62,5

37,5

100

56

Fordøyelsessykdommer

64,7

35,3

100

167

Fysikalsk medisin og rehabilitering

93,8

6,2

100

112

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

85,8

14,2

100

465

Gastronterologisk kirurgi

58,3

41,7

100

144

Generell kirurgi

79,2

20,8

100

914

Geriatri

87,5

12,5

100

80

Hjertesykdommer

68,0

32,0

100

231

Hud- og veneriske sykdommer

83,3

16,7

100

132

Immunologi og transfusjonsmedisin

42,0

58,0

100

50

Indremedisin

76,9

23,1

100

1.222

Infeksjonssykdommer

63,4

36,6

100

71

Karkirurgi

66,0

34,0

100

97

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

73,9

26,1

100

23

Klinisk farmakologi

19,4

80,6

100

31

Klinisk kjemi

40,7

59,3

100

91

Klinisk nevrofysiologi

76,5

23,5

100

17

Lungesykdommer

87,3

12,7

100

142

Medisinsk genetikk

48,1

51,9

100

27

Medisinsk mikrobiologi

71,6

28,4

100

88

Nevrokirurgi

58,3

41,7

100

48

Nevrologi

77,4

22,6

100

226

Nukleærmedisin

68,2

31,8

100

44

Nyresykdommer

66,7

33,3

100

84

Onkologi

52,5

47,5

100

118

Ortopedisk kirurgi

88,6

11,4

100

325

Patologi

69,3

30,7

100

137

Plastikkirurgi

87,3

12,7

100

71

Psykiatri

93,0

7,0

100

922

Radiologi

90,3

9,7

100

403

Revmatologi

83,9

16,1

100

118

Samfunnsmedisin

96,8

3,2

100

502

Thoraxkirurgi

56,1

43,9

100

66

Urologi

81,0

19,0

100

105

Øre-nese-halssykdommer

87,8

12,2

100

262

Øyesykdommer

92,0

8,0

100

300

         

SUM

84,8

15,2

100

11.636

Mer om emnene