Historisk legestatistikk og helsepersonellstatistikk fra SSB 1970- 1986

For historisk legestatistikk og helsestatistikk fra SSB etter 1986 (og til dels også lenger tilbake), se under "Helsestatistikk", både under "SSB: Generell", "SSB: Spesialisthelsetjenesten" og "SSB: Kommunehelsetjenesten".

Mer om emnene