Historisk legestatistikk 1920- 2014 (Legeforeningens egen tabell)

 

År

Yrkesakt.* leger / leger    < 67 år

 

Prosent kvinner av yrkesakt. leger*

Antall spesial-
iteter som har godkj.

Antall spesialist-godkjen
ninger

Prosent kvinner i hoved-
spes. godkj.

Yrkesakt. spesial-
ister < 70 år***

Innb. pr. yrkesakt.* lege / lege < 67 år

Innb. pr.
yrkesakt. spesialist < 70 år***

1920

1.346**

-

13

137

-

137

1.969**

19.345

1930

1.770**

6,8

20

330

7,7

330

1.591**

8.457

1940

2.357**

-

23

616

-

616

1.265**

4.840

1950

3.330**

10,0

31

1.046

5,1

1.046

985**

3.136

1960

3.844

10,0

32

1.536

6,5

1.536

940

2.340

1970

5.196

12,0

35

2.468

8,5

2.171

750

1.787

1975

6.602

13,0

36

2.809

-

2.414

606

1.664

1977

7.140 

13,3 

 

 

 

 

 

 

1979

7.813 

14,6 

 

 

 

 

 

 

1981

8.311

15,5

38

4.007

10,9

3.301

492

1.240

1983

 8.691

 16,6

 

 

 

 

 

 

1985

9.176

18,1

42

4.815

11,3

3.821

452

1.085

1986

9.443 

 19,0

 42

 

 

 

 

 

1991

11.089*

23,6*

43

8.420

14,1

6.003

383*

707

1992

11.383*

24,6*

43

9.057

14,7

6.446

375*

662

1993

11.652*

24,9*

43

9.604

15,3

6.723

369*

640

1994

12.076*

26,2*

42

9.991

15,9

6.975

358*

620

1995

12.871

27,6

42

10.637

16,5

7.422

338

586

1996

13.351

28,6

42

11.211

17,4

7.816

327

558

1997

13.547

28,8

42

11.823

18,3

8.263

325

532

1998

14.029

29,6

43

12.720

19,0

8.919

315

496

1999

14.665

30,4

43

13.621

19,3

9.659

303

461

2000

15.180

31,4

43

13.953

19,9

9.819

295

456

2001

15.978

32,3

43

14.558

20,5

8.769

280

513

2002

16.540

32,7

43

15.151

21,2

9.193

273

492

2003

16.901

33,6

43

15.811

21,8

9.345

269

487

2004

17.529

34,8

43

16.334

23,0

9.598

261

477

2005

18.089

36,1

43

16.835

24,0

9.913

255

465

2006

18.376

37,5

43

17.404

25,0

 10.019

253

463

2007

18.862

39,1

43

18.189

 25,8 

 10.2

248

458

2008

19.380

40,4

44

18.788

 26,3

 10.289

244

459

2009 20.103 41,5 44 19.668 26,9 10.697 239 449
2010 20.735 43,0 44 20.815 28,0 11.102 233 438
2011  21.489  44,0 44  21.591  28,5 11.378  229 432
2012

22.100

 45,1 44 22.551  29,1 11.680  221 427
2013 22.744   46,0   44   22.974  29,8  11.901  222 424 
2014 23.475  47,2  44  23.987  30,7  12.190  218 419 

* For årene 1991- 1994 gjelder tallene kun yrkesaktive medlemmer < 70 år av Legeforeningen, og tallene gjelder for mai hvert år. For alle yrkesaktive leger finnes det ingen data tilgjengelig for årene mellom 1985 og 1995. Fom. 1995 gjelder tallene alle leger < 67 år i Norge, inkludert ikke-medlemmer, og tallene gjelder per  5.10. 1995, 13.11. 1996, 24.1. 1997, 26.1. 1998, 25.1. 1999, 19.1. 2000, 30.1. 2001, 13.2. 2002, 10.2. 2003, 1.3. 2004, 7.2. 2005, 1.2. 2006, 1.2. 2007, fom. 2008 gjelder tallene per 1. januar.

 

** Tallene gjelder alle leger. Tall for yrkesaktive leger finnes ikke for årene før 1960.

*** I motsetning til de to foregående kolonnene som gjelder for antallet spesialistgodkjenninger, gjelder dette fra og med 1970 antallet personer. Tallene for 1920-1960 gjelder alle spesialistgodkjenninger. Data for yrkesaktive spesialister (personer) finnes ikke for disse årene. Tallene for 1970- 2000 inkluderer alle yrkesaktive med norsk spesialistgodkjenning, også det økende antallet som er i utlandet, ettersom det ikke er mulig å skille ut disse for hele perioden. Spesialister i utlandet utgjør i denne perioden et sterkt økende antall, spesielt etter 1993, slik at tallene for 1994- 2000 er for høye sammenlignet med de øvrige tallene. Tallene fra og med 2001 gjelder kun yrkesaktive spesialister i Norge. Det er dermed et brudd i tidsserien fra 2000 til 2001 for denne kolonnen. Uansett er det reelt sett en kontinuerlig økning i antallet yrkesaktive spesialister, også fra 2000 til 2001, enten spesialister i utlandet er medregnet eller ikke. Tallene gjelder for alle år på samme tidspunkt som tallene for yrkesaktive leger, unntatt for årene 1995-1999 hvor tallene gjelder per mai måned.

For tall for kjønnsfordeling blant spesialister og blant spesialister i hver enkelt spesialitet, se denne siden og les også teksten under den historiske tabellen 1950- 2014.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling