Medisinstudenter

Medlemstall i Nmf per 31.12. hvert år 2009- 2018 og nyeste medlemstall i 2019.

 

Nmf Norge

Nmf Utland

 

Nmf Totalt

31.12.2009

2 851 

  987

 

3 838

31.12.2010

2 753

1 024

 

3 777

31.12.2011

2 722

1 219

 

3 941

31.12.2012

2 737

1 411

 

4 148

31.12.2013

2 714

1 385

 

4 099

31.12.2014

2 774

1 299

 

4 073

31.12.2015

2 777

1 416

 

4 193

31.12.2016

2 925

1 496

 

4 421

31.12.2017

2 851

1 520

 

4 371

01.06.2018

2 988

1 656

 

4 644

17.12.2018

3 131

1 634

 

4 765

31.12.2018

2 820

1 447

 

4 267

01.02.2019

2 929

1 472

 

4 401

14.02.2019

2 938

1 486

 

4 424

 

Per 11. desember 2018 var det totalt 67,9 % kvinner blant Norsk Medisinstudentforenings (Nmfs) medlemmer, 70,3 % kvinner blant Nmfs medlemmer i Norge (høyest i Oslo med 71,7 % og nest høyest i Bergen med 71,6 %) og 63,4 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer, er det høyest kvinneandel i Latvia med 72,1 %, i Ungarn med 67,9 %, i Slovakia med 67,8 %, i Polen med 61,4 % og i Danmark med 61,1 %, lavest i Tsjekkia med bare 42,6 % kvinner).

Blant alle medisinstudenter var andelen medlemmer av Norsk Medisinstudentforening, og dermed medlemmer av Legeforeningen, per 11. desember 2018 87,4 % av medisinstudenter i Norge (høyest i Bergen med 91,8 %, nest høyest ved Tromsø med 91,6 %, tredje høyest ved NTNU med 89,2 % og lavest i Oslo med 81,0 %).

51,4 % av norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er medlemmer (av de store studielandene er medlemsandelen høyest i Ungarn med 86,2 %, mens det største studielandet, Polen, bare har 47,5 % medlemmer), basert på de endelige tallene fra Lånekassen for studieåret 2017- 2018. Vi vet ennå ikke hvordan dette ser ut for studieåret 2018- 2019.

Totalt var 70,5 % av medisinstudentene i Norge og utlandet medlemmer per 11. desember 2018.

Disse medlemstallene per 31.12. (eller 1.1.) hvert år finnes detaljert fordelt i denne Excel-tabellen som også viser detaljert fordeling av medlemmer under 26 år (NY utarbeidet per 9.3.2018, som viser medlemstall per 31.12. 2017 = 1.1. 2018). 


Du finner de aller nyeste medlemstallene, sammen med en detaljert fordeling av medlemstall på studiested/land helt tilbake til 2016 per juni hvert år (det finnes også en tabell tilbake til juni 2003) og tilsvarende for nyeste medlemstall per februar 2019 her 

Du finner fordelingen av det totale antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning 1994- 2018 her. Denne tabellen er nå oppdatert med de endelige tallene for studieåret 2017- 2018.

Du finner en detaljert fordeling av Nmfs medlemstall per 11. desember 2018 her.

Helsedirektoratet: Turnus for leger - Statusrapport for søknadsrunder

Et Excel-ark med historisk oversikt over tallene fra foregående lenke, finnes her.

Helsedirektoratet: Rapport om vurdering av antallet LIS1-stillinger