Medisinstudenter

Medlemstall i Nmf per 31.12. hvert år 2009- 2018 og nyeste medlemstall i 2019.

 

Nmf Norge

Nmf Utland

 

Nmf Totalt

31.12.2009

2 851 

  987

 

3 838

31.12.2010

2 753

1 024

 

3 777

31.12.2011

2 722

1 219

 

3 941

31.12.2012

2 737

1 411

 

4 148

31.12.2013

2 714

1 385

 

4 099

31.12.2014

2 774

1 299

 

4 073

31.12.2015

2 777

1 416

 

4 193

31.12.2016

2 925

1 496

 

4 421

31.12.2017

2 851

1 520

 

4 371

01.06.2018

2 988

1 656

 

4 644

17.12.2018

3 131

1 634

 

4 765

31.12.2018

2 820

1 447

 

4 267

01.02.2019

2 929

1 472

 

4 401

19.07.2019

2 700*

1 579*

 

4 279


* Studenter ved Bjørknes 1+5 år, er her regnet til Nmf Utland, i tråd med Nmfs vedtekter. Nmf-medlemmer med ukjent studiested er her også regnet til Nmf Utland.

Per 8. juli 2019 var det totalt 68,4 % kvinner blant Norsk Medisinstudentforenings (Nmfs) medlemmer, 71,3 % kvinner blant Nmfs medlemmer i Norge (høyest i Oslo med 72,9 %   og nest høyest   i Bergen med 72,5 %) og 63,4 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer, er det høyest kvinneandel i Latvia med 69,8 %, i Slovakia med 67,7 %, i Ungarn med 67,9 %, i Polen med 62,4 % og i Danmark med 59,5 %, lavest i Tsjekkia med bare 42,5 % kvinner).      

Blant alle medisinstudenter var andelen medlemmer av Norsk Medisinstudentforening, og dermed medlemmer av Legeforeningen, per 23. april 2018 79,9 % av medisinstudenter i Norge (høyest i Tromsø med 85,1 %, nest høyest ved NTNU/Trondheim med 84,2 %, tredje høyest i Oslo med 77,2 % og lavest i Bergen med 76,6 %).

 

50,5 % av norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er medlemmer (av de store studielandene er medlemsandelen høyest i Ungarn med 80,4 %, mens det største studielandet, Polen, bare har 47,1 % medlemmer), basert på medlemstall per 23. april sammenlignet med de foreløpige tallene fra Lånekassen for studieåret 2018- 2019, per 26. februar 2019. Vi vet ennå ikke hvorvidt de endelige tallene for studieåret 2018- 2019 vil vise høyere eller lavere antall medinstudenter i utlandet totalt med støtte fra Lånekassen enn de endelige tallene fra foregående studieår.

 

Totalt var 66,5 % av medisinstudentene i Norge og utlandet medlemmer per 23. april 2019.

    

Disse medlemstallene per 31.12. (eller 1.1.) hvert år finnes detaljert fordelt i denne Excel-tabellen som også viser detaljert fordeling av medlemmer under 26 år (NY utarbeidet per 9.3.2018, som viser medlemstall per 31.12. 2017 = 1.1. 2018). 

Du finner de aller nyeste medlemstallene, sammen med en detaljert fordeling av medlemstall på studiested/land helt tilbake til 2016 per juni hvert år (det finnes også en tabell tilbake til juni 2003) og tilsvarende for nyeste medlemstall per juli 2019 her 

Du finner fordelingen av det totale antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning 1994- 2019 her. Denne tabellen er nå oppdatert med de foreløpige tallene for studieåret 2018- 2019 per 26. februar 2019.

Du finner en detaljert fordeling av Nmfs medlemstall per 1. april 2019 her.

Helsedirektoratet: Turnus for leger - Statusrapport for søknadsrunder

Et Excel-ark med historisk oversikt over tallene fra foregående lenke, finnes her.

Helsedirektoratet: Rapport om vurdering av antallet LIS1-stillinger