Medisinstudenter

Medlemstall i Nmf per 31.12. hvert år 2009- 2018 og nyeste medlemstall i 2019.

 

Nmf Norge

Nmf Utland

 

Nmf Totalt

31.12.2009

2 851 

  987

 

3 838

31.12.2010

2 753

1 024

 

3 777

31.12.2011

2 722

1 219

 

3 941

31.12.2012

2 737

1 411

 

4 148

31.12.2013

2 714

1 385

 

4 099

31.12.2014

2 774

1 299

 

4 073

31.12.2015

2 777

1 416

 

4 193

31.12.2016

2 925

1 496

 

4 421

31.12.2017

2 851

1 520

 

4 371

01.06.2018

2 988

1 656

 

4 644

17.12.2018

3 131

1 634

 

4 765

31.12.2018

2 820

1 447

 

4 267

01.02.2019

2 929

1 472

 

4 401

03.10.2019

3 143*

1 587*

 

4 730


*59 medlemmer ved Bjørknes 1 + 5 år, er her regnet til Nmf Utland, i tråd med Nmfs vedtekter. Nmf-medlemmer med ukjent studiested er her også regnet til Nmf Utland.

Per 16. september 2019 var det totalt 69,2 % kvinner blant Norsk Medisinstudentforenings (Nmfs) medlemmer, 71,5 % kvinner blant Nmfs medlemmer i Norge (høyest i Bergen med 73,3 % og nest høyest i Oslo med 72,4 %) og 64,9 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer er det høyest kvinneandel i Latvia med 75,0 % og lavest i Tsjekkia med bare 51,1 % kvinner).      

Blant alle medisinstudenter var andelen medlemmer av Norsk Medisinstudentforening, og dermed medlemmer av Legeforeningen, per 16. september 2019 85,7 % av medisinstudenter i Norge (høyest ved NTNU/Trondheim med 87,3 %, nest høyest i Bergen med 86,1 %, tredje høyest i Tromsø med 86,0 % og lavest i Oslo med 81,5 %).

49,2 % av norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er medlemmer (Bjørknes 1+5 år ikke medregnet) (av de store studielandene er medlemsandelen høyest i Ungarn med 81,9 %, mens det største studielandet, Polen, bare har 41,2 % medlemmer), basert på medlemstall per 16. september 2019 sammenlignet med de endelige tallene fra Lånekassen for studieåret 2018- 2019, per august 2019.

Totalt var 69,8 % av medisinstudentene i Norge og utlandet medlemmer per 16. september 2019.

Disse medlemstallene per 31.12. (eller 1.1.) hvert år finnes detaljert fordelt i denne Excel-tabellen som også viser detaljert fordeling av medlemmer under 26 år 

Du finner de aller nyeste medlemstallene, sammen med en detaljert fordeling av medlemstall på studiested/land helt tilbake til 2016 per juni hvert år (det finnes også en tabell tilbake til juni 2003) og tilsvarende for nyeste medlemstall per september 2019 her 

Du finner fordelingen av det totale antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning 1994- 2019 her. Denne tabellen er nå oppdatert med de endelige tallene for studieåret 2018- 2019 per august 2019.

Du finner en detaljert fordeling av Nmfs medlemstall per 16. september 2019 her
.

Helsedirektoratet: Turnus for leger - Statusrapport for søknadsrunder

Et Excel-ark med historisk oversikt over tallene fra foregående lenke, finnes her.

Helsedirektoratet: Rapport om vurdering av antallet LIS1-stillinger