Medisinstudenter totalt i utlandet 1994- 2018

Med støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Studieland 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05  2006-07 2008-09 2010-11 2012-
13
2014-
15
2016-
17
2017-
18 
Polen
18
96
223
312
 389
 533
 794  954 1.203 1.278 1.273 1.251 1.208
Ungarn
64
208
305
463
 486
 501
 502  486  515  562 573  584  523
Slovakia
0
0
0
0
 14
 51
 119  203  292  405 448  455  470
Danmark
37
53
113
181
 227
 288
 301  261  258  275 347  392  393
Tsjekkia
 0
 7
23
47
 67
 125
 178  185  185  231 253  231  212
Latvia
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 11   28   64  106 137  144  147
Romania
 0
 0
 0
 0
 3
 5
 5   20   49   60  47   35   21
Tyskland
308
374
375
351
 289
 230
 161  103   67   44  28   20   19
Irland
8
30
74
119
 141
 122
 84   36   16   13   8   13   13
Australia
1
0
33
63
 96
 81
 51   25   10    9   4    1    1
Storbritannia
9
15
54
70
 70
 53
 37   31   28   28  19   19  16
Nederland
19
23
44
47
 48
 39
 20   18   11   11  12   11  13
Sverige
63
105
115
86
 45
 24
 17   11    8   11   9   20  28
Spania
6
4
3
4
 3
 6
 5    1    6    7  11    9  13
USA
4
3
4
8
 5
 6
 3    4    4    4   5    0   0
Malta
0
0
17
13
 12
 4
 3    0    1    1   1    1   0
Frankrike
10
6
3
2
 0
 2
 2    3    1    0   2    2   3
Belgia
4
3
1
2
 2
 1
 1    1    2    2   3    2   2
Østerrike
9
9
8
6
 5
 3
 2    1    1    1   1    4   4
Ukraina
0
0
0
0
 3
 3
 1    1    1    0   1    2   5
Italia
4
5
6
6
 3
 2
 0    1    0    0   1    2   2
Sveits
4
6
2
1
 1
 0
 0    0    0    2   1    3   2
Island
11
5
2
3
 0
 0
 0    0    1    1   1    0   0
 
 
 
 
 
 
 
             
Andre**
0
11
18
32
25
13
14    9   21   30  41  103  111
 
 
 
 
 
 
 
             
Totalt
579
963
1.423
1.817
1.934 
2.093
2.311 2.383 2.744 3.082 3.225 3.288  3.180 

 

** For studieåret 2002-03: Bosnia/Hercegovina 4, Serbia og Montenegro 4, Belize 4, Pakistan 3, Bolivia 2, Cuba 2, Chile 1, India 1, Nigeria 1, Peru 1, Fillipinene 1 og Venezuela 1.

** For studieåret 2004-05: Bosnia/Hercegovina 3, Serbia og Montenegro 2, Kroatia 2, Belize 2, Venezuela 1, Bolivia 1, Cuba 1 og Nigeria 1.

** For studieåret 2006-07: Bosnia/Hercegovina 3, Russland 3, Kroatia 2, Litauen 1, Serbia 1, Bulgaria 1, Bolivia 1, Cuba 1 og Sudan 1.

** For studieåret 2008-09: Kroatia 3, Litauen 2, Russland 2, Bulgaria 1 og Portugal 1.

** For studieåret 2010-11: Litauen 8, Serbia 3, Kroatia 3, Russland 2, Bulgaria 2, Bosnia Hercegovina 2 og Portugal 1. Blant Nmfs medlemmer har vi i tillegg 1 i Aruba.

** For studieåret 2011- 12: Litauen 8, Serbia 3, Bulgaria 5, Kroatia 2 og Bosnia Hercegovina 1.

** For studieåret 2012- 13: Bulgaria 13, Litauen 7, Serbia 4,  Kroatia 4, Bosnia Hercegovina 1 og Portugal 1. 

** For studieåret 2013- 14: Bulgaria 14, Kroatia 9, Litauen 8, Serbia 4, Bosnia Hercegovina 1, Russland 1 og Tyrkia 1.

** For studieåret 2014- 15:  Kroatia 12, Bulgaria 11, Litauen 8, Serbia 5, Bosnia Hercegovina 2, Russland 1, Sveits 1 og Tyrkia 1.

** For studieåret 2015- 16:  Kroatia 24, Bulgaria 19, Litauen 10, Serbia 6, Bosnia Hercegovina 3, Sveits 3, Russland 1 og Tyrkia 1.

** For studieåret 2016- 17:  Kroatia 32, Bulgaria 28, Litauen 11, Serbia 7, Bosnia Hercegovina 4, Kypros 4, Ukraina 2, Estland 1, Hviterussland 1, Russland 1, Tyrkia 1 og Peru 1.

** For studieåret 2016- 17:  Kroatia 39, Bulgaria 34, Litauen 13, Serbia 7, Kypros 5, Ukraina 5,  Bosnia Hercegovina 3, Estland 2, Hviterussland 1, Russland 1 og Tyrkia 1.


Kilde: Statens lånekasse for utdanning, endelige tall for studieåret.

Foreløpige tall per september 2018 er klart lavere for studieåret 2018- 2019 enn endelige tall for studieåret 2017- 2018, men de foreløpige tallene er alltid lavere om høsten enn de endelige tallene for foregående studieår. Det er derfor for tidlig å konkludere mht. hvorvidt antallet medisinstudenter i utlandet er synkende, mer enn nedgangen på ca 100 per år fra studieåret 2016- 2017 til studieåret 2017- 2018.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling