Medisinstudenter totalt i utlandet 1994- 2019

Med støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Studieland 1994-95 2000-01 2004-05  2008-09 2012-
13
2016-
17
2017-
18 
2018-
19
% Nmf
Polen
18
312
 533
 954 1.278 1.251 1.208 1.193 41,2
Ungarn
64
463
 501
 486  562  584  523  515 81,9
Slovakia
0
0
 51
 203  405  455  470  447

56,4

Danmark
37
181
 288
 261  275  392  393  346

36,1

Tsjekkia
 0
47
 125
 185  231  231  212  175

51,4

Latvia
 0
 0
 1
  28  106  144  147  148 27,0
Bulgaria               34   49 24,5
Kroatia               39   40   27,5
Romania
 0
 0
 5
  20   60   35   21   20 20,0
Tyskland
308
351
 230
 103   44   20   19   20 25,0
Irland
8
119
 122
  36   13   13   13   18 55,6
Litauen               13   12

33,3

Storbritannia
9
70
 53
  31   28   19  16   20 10,0
Nederland
19
47
 39
  18   11   11  13   13 53,9
Sverige
63
86
 24
  11   11   20  28   26 19,2
Spania
6
4
 6
   1    7    9  13   15 20,0
Kypros               5    6 33,3
Serbia               7    5 20,0
Østerrike
9
6
 3
   1    1    4   4    5 20,0
Italia
4
6
 2
   1    0    2   2    6 50,0
 
 
 
 
           
Totalt
579
1.817
2.093
2.383 3.082 3.288  3.180  3.100 49,2

 

Kilde: Statens lånekasse for utdanning, endelige tall for studieåret. Prosentandel Nmf-medlemmer: Legeforeningens medlemsregister per 16. september 2019, ekskl. studentene ved Bjørknes Høyskole 1+5 år.

Merk at Lånekassen fra studieåret 2018- 2019 kun vil angi antallet medisinstudenter for land med minst fem medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. I 'Totalt' inngår det derfor medisinstudenter i svært mange forskjellige land som ikke vises i tabellen. Det varierer betydelig over tid hvor mange medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning som finnes i hvert av disse landene.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling