Medisinstudenter totalt i utlandet 1994- 2019

Med støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Studieland 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05  2006-07 2008-09 2010-11 2012-
13
2014-
15
2016-
17
2017-
18 
2018-
19
Polen
18
96
223
312
 389
 533
 794  954 1.203 1.278 1.273 1.251 1.208 1.188
Ungarn
64
208
305
463
 486
 501
 502  486  515  562 573  584  523  514
Slovakia
0
0
0
0
 14
 51
 119  203  292  405 448  455  470  448
Danmark
37
53
113
181
 227
 288
 301  261  258  275 347  392  393  344
Tsjekkia
 0
 7
23
47
 67
 125
 178  185  185  231 253  231  212  176
Latvia
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 11   28   64  106 137  144  147  147
Bulgaria                           34   50
Kroatia                           39   39  
Romania
 0
 0
 0
 0
 3
 5
 5   20   49   60  47   35   21   20
Tyskland
308
374
375
351
 289
 230
 161  103   67   44  28   20   19   18
Irland
8
30
74
119
 141
 122
 84   36   16   13   8   13   13   17
Litauen                           13   12
Storbritannia
9
15
54
70
 70
 53
 37   31   28   28  19   19  16   20
Nederland
19
23
44
47
 48
 39
 20   18   11   11  12   11  13   13
Sverige
63
105
115
86
 45
 24
 17   11    8   11   9   20  28   23
Spania
6
4
3
4
 3
 6
 5    1    6    7  11    9  13   14
Kypros                           5    6
Serbia                           7    5
Østerrike
9
9
8
6
 5
 3
 2    1    1    1   1    4   4    5
Italia
4
5
6
6
 3
 2
 0    1    0    0   1    2   2    5
 
 
 
 
 
 
 
               
Totalt
579
963
1.423
1.817
1.934 
2.093
2.311 2.383 2.744 3.082 3.225 3.288  3.180  3.086

 

Kilde: Statens lånekasse for utdanning, endelige tall for studieåret, unntatt tallene for studieåret 2018- 2019 som er foreløpige per 26. februar 2019. Merk at de foreløpige tallene alltid er er lavere om enn de endelige tallene for foregående studieår. Det er derfor for tidlig å konkludere mht. hvorvidt antallet medisinstudenter i utlandet er redusert fra foregående studieår.

Merk ta Lånekassen fra studieåret 2018- 2019 kun vil angi antallet medisinstudenter for land med minst fem medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. I 'Totalt' inngår det medisinstudenter i svært mange forskjellige land som ikke vises i tabellen. Det varierer betydelig over tid hvor mange medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning som finnes i hvert av disse landene.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling