Medlemmer av Nmf etter alder og kjønn

Her finner du fordeling på alder og kjønn for januar 2011- desember 2014 i PDF-format, deretter er det et opphold i disse tabellene. Fom. august 2016 finnes det her mer omfattende tabeller i Excel-format som også viser fordelingen på kjønn, studiested og studieland samt prosentandel medlemmer av Nmf.

Mer om emnene