Medlemmer av Nmf etter universitet/land 2016- 19 (de aller nyeste medlemstallene!)

Antall per 22. juni 2016, 19. juni 2017, 1. juni 2018, 30. august 2018, 3. oktober 2018, 11. desember 2018, 1. januar 2019 (= 31. desember 2018), 14. februar 2019, 4. mars 2019, 1. april 2019 og 8. juli 2019.

 
  2016
juni
2017
juni 
2018
juni
2018
aug. 
2018
okt.
2018
des.
2019
jan.
2019
feb.
2019
mars
2019
april
2019
juli
                       
Univ. i Oslo 934 977 975 967 987 1018 896 973 994 991 934
Univ. i Bergen 809 816 814 853 873 878 756 769 771  771 782
NTNU Trondheim 589 601 614 597 623 599 608 628 632  637 541
Univ. i Tromsø 524 551 585 575 588 639 560 568  571  566 519
Norge totalt 2.856  2.945 2.988  2.992  3.071  3.134  2.820 2.938  2.968 2.965 2.776
                       
Bjørknes 1+5* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  13
                       
Polen 620 599 620 600 538 570 515 533  542 556 559
Ungarn 391 430 438 445 425 452 390 393  403  413 417
Slovakia 183 194 240 244 250 258 227 230  254  251 254
Danmark 117 148 131 128 126 126 117 120  123  119 121
Tsjekkia 131 122 113 105  96 101  90  91  90  91  87
Latvia  51 44 54 48 44 43 39 41  42  39  43
Irland  
  3  5  7  8  9  9  8  8  9  9   9
Kroatia   5  9  7  9  7  6  7  9  9  9  10
Bulgaria                  6  8   9
Nederland   5  2   4  5  6  6  5  5  5  6   6
                       
Utlandet totalt* 1.549  1.593 1.653  1.636  1.552  1.634  1.447 1.485  1.540 1.556 1.588
                       
Totalt Nmf 4.405  4.538 4.641  4.627  4.623  4.765  4.267 4.424  4.504 4.521 4.364
 % kvinner  65,1  66,1  67,4  67,4  67,9  67,9   68,2  68,1  68,0  67,9  68,4

 

I motsetning til tidligere, viser vi ikke tallene for studieland med mindre enn fem medlemmer. Dette omfatter siden mars 2019 totalt 17 forskjellige andre studieland enn de som vises i tabellen, og 18 land siden juli 2019.

* Studenter ved Bjørknes 1+5 år, er her regnet til Nmf Utland, i tråd med Nmfs vedtekter. Nmf-medlemmer med ukjent studiested er her også regnet til Nmf Utland.

Per 8. juli 2019 var det totalt 68,4 % kvinner blant Norsk Medisinstudentforenings (Nmfs) medlemmer, 71,3 % kvinner blant Nmfs medlemmer i Norge (høyest i Oslo med 72,9 % og nest høyest   i Bergen med 72,5 %) og 63,4 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer. Det er høyest kvinneandel i Latvia med 69,8 %, i Slovakia med 67,7 %, i Ungarn med 67,9 %, i Polen med 62,4 % og i Danmark med 59,5 %, lavest i Tsjekkia med bare 42,5 % kvinner).      

Blant alle medisinstudenter var andelen medlemmer av Norsk Medisinstudentforening, og dermed medlemmer av Legeforeningen, per 23. april 2018 79,9 % av medisinstudenter i Norge (høyest i Tromsø med 85,1 %, nest høyest ved NTNU/Trondheim med 84,2 %, tredje høyest i Oslo med 77,2 % og lavest i Bergen med 76,6 %).

50,5 % av norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er medlemmer (av de store studielandene er medlemsandelen høyest i Ungarn med 80,4 %, mens det største studielandet, Polen, bare har 47,1 % medlemmer), basert på medlemstall per 23. april sammenlignet med de foreløpige tallene fra Lånekassen for studieåret 2018- 2019, per 26. februar 2019. Vi vet ennå ikke hvorvidt de endelige tallene for studieåret 2018- 2019 vil vise høyere eller lavere antall medinstudenter i utlandet totalt med støtte fra Lånekassen enn de endelige tallene fra foregående studieår.

Totalt var 66,5 % av medisinstudentene i Norge og utlandet medlemmer per 23. april 2019.

Kilde: Legeforeningens medlemsregister, som også er Norsk Medisinstudentforenings medlemsregister.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling