Medlemmer av Nmf etter universitet/land 2016- 19 (de aller nyeste medlemstallene!)

Antall per 22. juni 2016, 19. juni 2017, 1. juni 2018, 30. august 2018, 3. oktober 2018, 11. desember 2018, 1. januar 2019 (= 31. desember 2018), 14. februar 2019, 4. mars 2019 og 1. april 2019.

 
  2016
juni
2017
juni 
2018
juni
2018
aug. 
2018
okt.
2018
des.
2019
jan.
2019
feb.
2019
mars
2019
april
                     
Univ. i Oslo 934 977 975 967 987 1018 896 973 994 991
Univ. i Bergen 809 816 814 853 873 878 756 769 771  771
NTNU Trondheim 589 601 614 597 623 599 608 628 632  637
Univ. i Tromsø 524 551 585 575 588 639 560 568  571  566
Norge totalt 2.856  2.945 2.988  2.992  3.071  3.134  2.820 2.938  2.968 2.965
                     
Polen 620 599 620 600 538 570 515 533  542 556
Ungarn 391 430 438 445 425 452 390 393  403  413
Slovakia 183 194 240 244 250 258 227 230  254  251
Danmark 117 148 131 128 126 126 117 120  123  119
Tsjekkia 131 122 113 105  96 101  90  91  90  91
Latvia  51 44 54 48 44 43 39 41  42  39
Irland  
  3  5  7  8  9  9  8  8  9  9
Kroatia   5  9  7  9  7  6  7  9  9  9
Bulgaria                  6  8
Nederland   5  2   4  5  6  6  5  5  5  6
                     
Utlandet totalt 1.549  1.593 1.653  1.636  1.552  1.634  1.447 1.485  1.540 1.556
                     
Totalt Nmf 4.405  4.538 4.641  4.627  4.623  4.765  4.267 4.424  4.504 4.521
 % kvinner  65,1  66,1  67,4  67,4  67,9  67,9   68,2  68,1  68,0  67,9

 

I motsetning til tidligere, viser vi ikke tallene for studieland med mindre enn fem medlemmer. Dette omfatter siden mars 2019 totalt 17 forskjellige andre studieland enn de som vises i tabellen.

Kilde: Legeforeningens medlemsregister, som også er Norsk Medisinstudentforenings medlemsregister.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling