Medlemmer av Nmf etter universitet/land 2016- 19 (de aller nyeste medlemstallene!)

Antall per 22. juni 2016, 19. juni 2017, 1. juni 2018, 3. oktober 2018, 11. desember 2018, 1. januar 2019 (= 31. desember 2018), 14. februar 2019, 4. mars 2019, 1. april 2019, 8. juli 2019 og 16. september 2019.

 
  2016
juni
2017
juni 
2018
juni
2018
okt.
2018
des.
2019
jan.
2019
feb.
2019
mars
2019
april
2019
juli

2019 sept.

                        
Univ. i Oslo 934 977 975 987 1018 896 973 994 991 934 1014
Univ. i Bergen 809 816 814 873 878 756 769 771  771 782 884
NTNU Trondheim 589 601 614 623 599 608 628 632  637 541 659
Univ. i Tromsø 524 551 585 588 639 560 568  571  566 519 577
Norge totalt 2.856  2.945 2.988  3.071  3.134  2.820 2.938  2.968 2.965 2.776 3.133
                       
Bjørknes 1+5* 0 0 0 0 0 0 0 0 0  13 55
                       
Polen 620 599 620 538 570 515 533  542 556 559 492
Ungarn 391 430 438 425 452 390 393  403  413 417 422
Slovakia 183 194 240 250 258 227 230  254  251 254 252
Danmark 117 148 131 126 126 117 120  123  119 121 125
Tsjekkia 131 122 113  96 101  90  91  90  91  87 90
Latvia  51 44 54 44 43 39 41  42  39  43 40
Irland  
  3  5  7  9  9  8  8  9  9   9 10
Kroatia   5  9  7  7  6  7  9  9  9  10 11
Bulgaria                6  8   9 12
Nederland   5  2   4  6  6  5  5  5  6   6  7
                       
Utlandet totalt* 1.549  1.593 1.653  1.552  1.634  1.447 1.485  1.540 1.556 1.588 1.526
                       
Totalt Nmf 4.405  4.538 4.641  4.623  4.765  4.267 4.424  4.504 4.521 4.364 4.714
 % kvinner  65,1  66,1  67,4  67,9  67,9   68,2  68,1  68,0  67,9  68,4  69,2

 

I motsetning til tidligere, viser vi ikke tallene for studieland med mindre enn fem medlemmer. Dette omfatter siden mars 2019 totalt 17 forskjellige andre studieland enn de som vises i tabellen, og 18 land siden juli 2019.

* Studenter ved Bjørknes høyskole 1+5 år, er her regnet til Nmf Utland, i tråd med Nmfs vedtekter. Nmf-medlemmer med ukjent studiested er her også regnet til Nmf Utland.

Per 17. september 2019 var det totalt 69,2 % kvinner blant Norsk Medisinstudentforenings (Nmfs) medlemmer, 71,5 % kvinner blant Nmfs medlemmer i Norge (høyest i Bergen med 73,3 % og nest høyest i Oslo med 72,4 %) og 64,9 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer er det høyest kvinneandel i Latvia med 75,0 % og lavest i Tsjekkia med bare 51,1 % kvinner).      

Blant alle medisinstudenter var andelen medlemmer av Norsk Medisinstudentforening, og dermed medlemmer av Legeforeningen, per 16. september 2019 85,7 % av medisinstudenter i Norge (høyest ved NTNU/Trondheim med 87,3 %, nest høyest i Bergen med 86,1 %, tredje høyest i Tromsø med 86,0 % og lavest i Oslo med 81,5 %).

49,2 % av norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er medlemmer (Bjørknes 1+5 år ikke medregnet) (av de store studielandene er medlemsandelen høyest i Ungarn med 81,9 %, mens det største studielandet, Polen, bare har 41,2 % medlemmer), basert på medlemstall per 16. september 2019 sammenlignet med de endelige tallene fra Lånekassen for studieåret 2018- 2019, per august 2019.

Totalt var 69,8 % av medisinstudentene i Norge og utlandet medlemmer per 16. september 2019.

Kilde: Legeforeningens medlemsregister, som også er Norsk Medisinstudentforenings medlemsregister.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling