Medlemsstatistikk

Her finner du medlemsstatistikk for både Legeforeningen samlet og for alle Legeforeningens underforeninger (ifølge Legeforeningens lover). 

Norsk Medisinstudentforening finner du meget utførlig statistikk for her.

Her finner du medlemsstatistikk for alle medlemmer av Den norske legeforening tilbake til stiftelsen i 1886 og detaljert medlemsstatistikk 2008- 2019 (tabeller i PDF-format februar 2008-desember 2014, deretter Excel-filer fom. juli 2016).

Medlemsstatistikk for yrkesforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format eller Excel-format medlemstall med alle medlemstall, siden 2016 for nesten hver eneste måned, i Excel-format. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger for sine medlemmer, med unntak av medisinstudenter, basert på registrert hovedstilling. Medlemsstatistikk for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle yrkesforeninger samlet. Fom 25. februar 2016 finnes det igjen detaljerte tabeller for hver enkelt yrkesforening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. september 2019 (klikk '2019 september').

Medlemsstatistikk for lokalforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format med alle medlemstall ca fire- fem ganger i året (unntatt for 2015 og frem til 25. februar 2016). Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i lokalforeninger for sine medlemmer, med unntak av leger i utlandet og medisinstudenter, som hovedregel basert på arbeidsstedets beliggenhet. Lokalforeningene følger per i dag fylkesinndelingen frem til 1.1.2018, men kan senere bli endret til annen inndeling. Medlemsstatistikk for lokalforeninger og yrkesforeninger for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle yrkesforeninger samlet. Fom 25. februar 2016 finnes det igjen detaljerte tabeller for hver enkelt lokalforening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. september 2019 (klikk '2019 september').

Statistikk for alle fagmedisinske foreninger samlet, finner du i medlemsstatistikken for Den norske legeforening, i tabell 5. For fagmedisinske foreninger med mer enn 700 medlemmer, finner du helt oppdaterte medlemstall under legestatistikk - 'Om leger i Norge'. Nedenfor finner du helt oppdaterte medlemstall for alle fagmedisinske foreninger i begynnelsen av hver måned.

Medlemsstatistikk for de fagmedisinske foreningene for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle fagmedisinske foreninger samlet.

Nedenfor finner du medlemsstatistikk for hver enkelt av de fagmedisinske foreningene, detaljerte tabeller i PDF-format med alle medlemstall ca fire- fem ganger i året (men ikke mellom 1. desember 2014 og 25. februar 2016), deretter fom. 25. februar 2016 er det detaljerte tabeller for hver enkelt fagmedisinsk forening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. september 2019 (klikk '2019 september').

Siden 1. januar 2007 har Legeforeningen hatt obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger for sine medlemmer med godkjent spesialitet eller stilling som fastlege. I juni 2013 vedtok landsstyret obligatorisk medlemskap i fagmedisinske foreninger også for medlemmer som er 'lege i spesialisering'. Medlemsstatistikk for de fagmedisinske foreningene for hele 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle fagmedisinske foreninger samlet

Bla nedover på denne siden inntil du finner den fagmedisinske foreningen du ser etter!

Medlemsstatistikk for spesialforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format med alle medlemstall ca fire- fem ganger i året (unntatt 2015 og frem til februar 2016). 

Medlemstall per 1. januar hvert år med fordeling på tariffområder mv, bekreftet av statsautorisert revisor og oversendt til Akademikerne som rapporterer medlemstallene videre til Statistisk Sentralbyrå. Merk at det er noen endringer over tid i premissene for denne rapporteringen, som gjør at tallene øker mer over tid enn hva den reelle økningen tilsier. De seneste årene er alle arbeidsforhold rapportert en gang per tariffområde, dvs at samme medlem vil være regnet på mer enn ett tariffområde dersom det er registrert bistillinger i annet tariffområde enn hovedstillingen, uansett omfanget av bistillingen.

I tallene for 2018 er det noen endringer fra fjorårets rapportering. Medlemmer ved LHL-insitusjonene og Martina Hansens hospital regnet sammen med Spekter område 4, medlemmer i NHO-området regnet sammen med andre private og medlemmer med ukjent stilling/tariffområde er spesifisert under 'øvrige' i tabellene.

Mer om emnene