Den norske legeforening

Her finner du medlemsstatistikk for alle medlemmer av Den norske legeforening tilbake til stiftelsen i 1886 og detaljert medlemsstatistikk 2008- 2019 (tabeller i PDF-format februar 2008-desember 2014, deretter Excel-filer fom. juli 2016).


Medlemsstatistikken er nå oppdatert per 1. september 2019 (leter du manuelt, finn '2019 september'), mens du finner en oversikt over utviklingen i medlemstallet for Den norske legeforening i tabellen rett under. Merk at medlemstallene per januar 2019 er medlemstall slik de stod i medlemsregisteret per 2. januar 2019, og at det offisielle medlemstallet ved årsskiftet er 35.188 medlemmer, altså vesentlig lavere pga. utmeldinger som følge av manglende kontingentbetaling i 2018, og særlig lavere for medisinstudentene pga. registrering av autorisasjon på bakgrunn av cand.med. eksamen i desember 2018, og dermed overføring fra Nmf til Ylf. Dette medlemstallet var det ikke mulig å rapportere før i februar 2019.

For medlemsstatistikk samlet for legemedlemmer mellom 1. desember 2014 og 25. februar 2016 (som mangler nedenfor) henviser vi til oversikten for alle yrkesforeninger samlet mht legemedlemmer, og til medlemsstatistikken for Norsk Medisinstudentforening mht studentmedlemmer. Du finner også medlemsstatistikk for 2015 og 2016 på oversiktene for alle lokalforeninger samlet, for alle fagmedisinske foreninger samlet og for alle spesialforeninger samlet

For hver enkelt forening finner du all medlemsstatistikken ved å gå tilbake til 'Medlemsstatistikk' og så velge foreningstype.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemedl.
Dnlf

Nmf Norge

Nmf Utland

 

Dnlf totalt

Nmf totalt

31.12.2008 22 043       25 731 3 688
31.12.2009 22 728       26 566 3 838

31.12.2010

23 640

2 753

1 024

 

27 417

3 777

31.12.2011

24 513

2 722

1 219

 

28 454

3 941

31.12.2012

25 451

2 737

1 411

 

29 599

4 148

31.12.2013

26 284

2 714

1 385

 

30 383

4 099

31.12.2014

26 931

2 774

1 299

 

31 004

4 073

31.12.2015

28 086

2 777

1 416

 

32 279

4 193

31.12.2016

28 991 

2 925

1 496

 

33 412

4 421

31.12.2017

29 990

2 851

1 521

 

34 362

4 372

01.03.2018

30 108

2 954

1 611

 

34 673

4 565

01.06.2018 

30 231

2 988 

1 656

 

34 875

4 644

01.10.2018 30 966 3 067 1 551   35 584 4 618
01.11.2018 30 994 3 100 1 608   35 702 4 708
17.12.2018 31 043 3 131 1 634   35 808 4 765
31.12.2018 30 921 2 820 1 447   35 188 4 267
01.02.2019 31 012 2 929 1 472   35 413 4 401
03.10.2019 31 844 3 143 1 587*   36 574 4 730


* 59 medlemmer ved Bjørknes 1+5 år er her regnet til Nmf Utland, i tråd med Nmfs vedtekter. Nmf-medlemmer med ukjent studiested er her også regnet til Nmf Utland.

Per 16. september 2019 var det totalt 69,2 % kvinner blant Norsk Medisinstudentforenings (Nmfs) medlemmer, 85,7 % kvinner blant Nmfs medlemmer i Norge (høyest i Bergen med 73,3 % og nest høyest i Oslo med 72,4 %) og 64,9 % kvinner i Nmf Utland (av studieland med minst 40 Nmf-medlemmer er det høyest kvinneandel i Latvia med 75,0 % og lavest i Tsjekkia med bare 51,1 % kvinner).      

Blant alle medisinstudenter var andelen medlemmer av Norsk Medisinstudentforening, og dermed medlemmer av Legeforeningen, per 16. september 2019 85,7 % av medisinstudenter i Norge (høyest ved NTNU/Trondheim med 87,3 %, nest høyest i Bergen med 86,1 %, tredje høyest i Tromsø med 86,0 % og lavest i Oslo med 81,5 %).

49,2 % av norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen er medlemmer (Bjørknes 1+5 år ikke medregnet) (av de store studielandene er medlemsandelen høyest i Ungarn med 81,9 %, mens det største studielandet, Polen, bare har 41,2 % medlemmer), basert på medlemstall per 16. september 2019 sammenlignet med de endelige tallene fra Lånekassen for studieåret 2018- 2019, per august 2019.

Totalt var 69,8 % av medisinstudentene i Norge og utlandet medlemmer per 16. september 2019.

Medlemstall for Legeforeningens underforeninger finner du bare en forenklet oversikt over på denne siden, i Excel-tabellene for Legeforeningen nedenfor (unntatt spesialforeningene).

Ser du etter detaljert statistikk for underforeningene, gå i så fall tilbake til 'Medlemsstatistikk' og velg foreningstype. Der finner du detaljerte tabeller for alle Legeforeningens underforeninger for 2012- 2019 (tom. 1. desember 2014 i PDF-format, fom. 25. februar 2016 i Excel-format), sist oppdatert per 1. september 2019 (klikk '2019 september'). Det legges som oftest ut oppdaterte tabeller i begynnelsen av hver måned både for Den norske legeforening og for samtlige underforeninger (som er underforeninger ifølge Legeforeningens lover).

* Merk at Excel-tabellene for Den norske legeforening og for alle underforeninger per januar hvert år er medlemstallene slik de stod i medlemsregisteret i begynnelsen av januar. Disse medlemstallene er alltid høyere enn offisielle medlemstall ved årsskiftet, f.eks. per 31.12. 2018 = 1.1. 2019 som er angitt foran, ettersom disse medlemstallene ikke er korrigert for utmeldinger som følge av manglende kontingentbetaling i det foregående året, fordi disse utmeldingene først blir gjennomført i medlemsregisteret i siste del av januar hvert år, men gjøres med virkning fra 31.12. foregående år. Dette er også en av grunnene til at det er medlemstallene per 1. februar hvert år som alltid blir lagt til grunn i Legeforeningens interne økonomifordeling.

For offisielle og endelige medlemstall for Den norske legeforening per 1. januar 2019, som attestert av statsautorisert revisor, se under 'Tariffområder'. Disse offisielle og endelige medlemstallene per 1. januar hvert år er altså delvis basert på endringer som er gjort i medlemsregisteret i siste del av januar, og for 2019 tom. 7. februar.

Disse medlemstallene rapporteres til Akademikerne per 1. januar hvert år, mens det nå i tillegg er en rapportering per 1. oktober i noe forenklet form og uten attestering fra revisor (og enkelte kvartalsrapporteringer i tillegg for 2018 og per 1. april 2019). Disse medlemstallene er ikke fordelt på underforeninger (dog er antallet medlemmer av Norsk Medisinstudentforening angitt). Disse medlemstallene er fordelt på tariffområder for ALLE registrerte aktive arbeidsforhold, dvs. at medlemmer med registrerte bistillinger er her medregnet under flere tariffområder. Alle medlemstallene fordelt på tariffområder er lagt ut under tariffområder tom. 2019 (og enkelte kvartalsrapporteringer i tillegg for 2018 og per 1. april 2019).

 Medlemsstatistikk for Norsk Medisinstudentforening finner du her.

Mer om emnene