Den norske legeforening

Her finner du medlemsstatistikk for alle medlemmer av Den norske legeforening tilbake til stiftelsen i 1886, detaljert medlemsstatistikk 2008- 2018 (tabeller i PDF-format februar 2008-desember 2014, deretter Excel-filer fom. juli 2016 (og for underforeningene fom. 25. februar 2016)). Medlemsstatistikken er nå oppdatert per 3. desember 2018 (leter du manuelt, finn '2018 desember'), mens du finner en oversikt over utviklingen i medlemstallet for Den norske legeforening i tabellen rett under.

For medlemsstatistikk samlet for legemedlemmer mellom 1. desember 2014 og 25. februar 2016 henviser vi til oversikten for alle yrkesforeninger samlet mht legemedlemmer, og til medlemsstatistikken for Norsk Medisinstudentforening mht studentmedlemmer. Du finner også medlemsstatistikk for 2015 og 2016 på oversiktene for alle lokalforeninger samlet, for alle fagmedisinske foreninger samlet og for alle spesialforeninger samlet. For hver enkelt forening finner du medlemsstatistikken ved å gå tilbake til 'Medlemsstatistikk' og så velge foreningstype.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legemedl.
Dnlf

Nmf Norge

Nmf Utland

 

Dnlf totalt

Nmf totalt

31.12.2010

23 640

2 753

1 024

 

27 417

3 777

31.12.2011

24 513

2 722

1 219

 

28 454

3 941

31.12.2012

25 451

2 737

1 411

 

29 599

4 148

31.12.2013

26 284

2 714

1 385

 

30 383

4 099

31.12.2014

26 931

2 774

1 299

 

31 004

4 073

31.12.2015

28 086

2 777

1 416

 

32 279

4 193

31.12.2016

28 991 

2 925

1 496

 

33 412

4 421

31.12.2017

29 990

2 851

1 521

 

34 362

4 372

01.03.2018

30 108

2 954

1 611

 

34 673

4 565

01.06.2018 

30 231

2 988 

1 656

 

34 875

4 644

01.10.2018 30 966 3 067 1 551   35 584 4 618
01.11.2018 30 994 3 100 1 608   35 702 4 708
11.12.2018 31 043 3 131 1 634   35 808 4 765


Medlemstall for Legeforeningens underforeninger finner du bare i begrenset grad på denne siden, i Excel-tabellene for Legeforeningen nedenfor (unntatt spesialforeningene). 

Ser du etter detaljert statistikk for underforeningene, gå i så fall tilbake til 'Medlemsstatistikk' og velg foreningstype. Der finner du detaljerte tabeller for alle Legeforeningens underforeninger for 2012- 2018 (tom. 1. desember 2014 i PDF-format, fom. 25. februar 2016 i Excel-format), sist oppdatert per 1. november 2018 (leter du 'manuelt', klikk '2018 november'). Det legges som oftest ut oppdaterte tabeller i begynnelsen av hver måned både for Den norske legeforening og for samtlige underforeninger (som er underforeninger ifølge Legeforeningens lover).

* Merk at Excel-tabellene for Den norske legeforening og for alle underforeninger per januar 2018 er medlemstallene slik de stod i medlemsregisteret per 2. januar 2018. Disse medlemstallene er vesentlig høyere enn offisielle medlemstall per 31.12. 2017 = 1.1. 2018 som er angitt foran, ettersom disse medlemstallene ikke er korrigert for 534 utmeldinger per 31.12. 2017 som følge av manglende kontingentbetaling i 2017, fordi disse utmeldingene først ble gjennomført i medlemsregisteret 25. og 26. januar 2018. Dette er også en av grunnene til at det er medlemstallene per 1. februar 2018 som blir lagt til grunn i Legeforeningens interne økonomifordeling.

For offisielle og endelige medlemstall for Den norske legeforening per 1. januar 2018, som attestert av statsautorisert revisor, se under 'Tariffområder'. Disse medlemstallene rapporteres nå til Akademikerne hvert kvartal, men rapporeringen de øvrige tre kvartalene skjer i noe forenklet form og uten attestering fra revisor. Disse medlemstallene er ikke fordelt på underforeninger, annet enn ved at det angir antallet medlemmer av Norsk Medisinstudentforening. Disse medlemstallene er fordelt på tariffområder for ALLE registrerte aktive arbeidsforhold, dvs. at medlemmer med registrerte bistillinger er her medregnet under flere tariffområder. Alle medlemstallene fordelt på tariffområder er lagt ut under tariffområder, og for 2018 også per kvartal.

Medlemsstatistikk for Norsk Medisinstudentforening finner du her.

Mer om emnene