Lokalforeninger

Medlemsstatistikk for lokalforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format med alle medlemstall ca fire- fem ganger i året (unntatt for 2015 og frem til 25. februar 2016). Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i lokalforeninger for sine medlemmer, med unntak av leger i utlandet og medisinstudenter, som hovedregel basert på arbeidsstedets beliggenhet. Lokalforeningene følger per i dag fylkesinndelingen frem til 1.1.2018, men kan senere bli endret til annen inndeling. Medlemsstatistikk for lokalforeninger og yrkesforeninger for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle yrkesforeninger samlet. Fom 25. februar 2016 finnes det igjen detaljerte tabeller for hver enkelt lokalforening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. september 2019 (klikk '2019 september').

Mer om emnene