Yrkesforeninger

Medlemsstatistikk for yrkesforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format eller Excel-format medlemstall med alle medlemstall, siden 2016 for hver eneste måned, i Excel-format. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger for sine medlemmer, med unntak av medisinstudenter, basert på registrert hovedstilling. Medlemsstatistikk for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle yrkesforeninger samlet. Fom 25. februar 2016 finnes det igjen detaljerte tabeller for hver enkelt yrkesforening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 1. februar 2019 (klikk '2019 februar').

Merk at dette er medlemstall slik de står i medlemsregisteret i øyeblikket, og at det offisielle medlemstallet ved årsskiftet vil være lavere pga. utmeldinger som følge av manglende kontingentbetaling i 2018, og særlig lavere for medisinstudentene pga. registrering av autorisasjon på bakgrunn av cand.med. eksamen i desember 2018, og dermed overføring fra Nmf til Ylf.

Mer om emnene