Yrkesforeninger

Medlemsstatistikk for yrkesforeningene, detaljerte tabeller i PDF-format eller Excel-format medlemstall med alle medlemstall, siden 2016 for hver eneste måned, i Excel-format. Legeforeningen har obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger for sine medlemmer, med unntak av medisinstudenter, basert på registrert hovedstilling. Medlemsstatistikk for 2015 og per 1. januar 2016 finnes kun i oversikten for alle yrkesforeninger samlet. Fom 25. februar 2016 finnes det igjen detaljerte tabeller for hver enkelt yrkesforening, nå i Excel-format, sist oppdatert med tabeller per 4. juni 2019 (klikk '2019 juni').

Mer om emnene