2016 - Andel med doktorgrad etter godkjent spesialitet, yrkesaktive spesialister < 70 år i Norge per 2.5. 2016

Prosent fordeling. Andel med doktorgrad registrert i Legeforeningens legeregister

 

Ikke doktorgrad

Doktorgrad

SUM

Antall spesialister
totalt = 100 %

         

Allmennmedisin

96,4

 3,6

100

3 012

Anestesiologi

82,9

17,1

100

906

Arbeidsmedisin

86,5

13,5

100

215

Barne- og ungdomspsykiatri

90,3

 9,7

100

319

Barnekirurgi

68,8

31,2

100

19

Barnesykdommer

74,6

25,4

100

615

Blodsykdommer

52,8

47,2

100

89

Endokrinologi

62,7

37,3

100

83

Fordøyelsessykdommer

67,0

33,0

100

209

Fysikalsk medisin og rehabilitering

87,3

12,7

100

189

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

80,6

19,4

100

624

Gastronterologisk kirurgi

68,8

31,2

100

234

Generell kirurgi

75,9

24,1

100

916

Geriatri

79,7

20,3

100

118

Hjertesykdommer

63,5

36,5

100

386

Hud- og veneriske sykdommer

77,5

22,5

100

178

Immunologi og transfusjonsmedisin

44,1

55,9

100

59

Indremedisin

70,8

29,2

100

1 653

Infeksjonssykdommer

68,8

31,2

100

125

Karkirurgi

72,3

27,7

100

94

Maxillofacial kirurgi

77,3

22,7

100

22

Klinisk farmakologi

52,7

47,3

100

55

Medisinsk biokjemi

45,5

54,5

100

77

Klinisk nevrofysiologi

71,4

28,6

100

42

Lungesykdommer

77,8

22,2

100

203

Medisinsk genetikk

57,8

42,2

100

45

Medisinsk mikrobiologi

69,3

30,7

100

114

Nevrokirurgi

55,8

44,2

100

86

Nevrologi

72,1

27,9

100

387

Nukleærmedisin

77,6

22,4

100

49

Nyresykdommer

65,9

34,1

100

129

Onkologi

56,8

43,2

100

264

Ortopedisk kirurgi

82,7

17,3

100

571

Patologi

68,9

31,1

100

228

Plastikkirurgi

81,9

18,1

100

144

Psykiatri

90,4

9,6

100

1 402

Radiologi

90,1

9,9

100

720

Revmatologi

73,9

26,1

100

188

Rus- og avhengighetsmedisin

97,5

 2,5

100

 40

Samfunnsmedisin

90,8

9,2

100

347

Thoraxkirurgi

50,0

50,0

100

66

Urologi

88,9

11,1

100

162

Øre-nese-halssykdommer

87,6

12,4

100

331

Øyesykdommer

88,3

11,7

100

392

         

SUM

81,6

18,4

100

16 153


Ved omlegging til CRM-systemet for legeregisteret fra 1. januar 2015 er doktorgrad blitt fanget opp i langt større grad enn tidligere. Høyere prosentandeler med doktorgrad enn tidligere i disse tabellene er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for en like høy reell økning. Vi har tatt bort tidligere tabeller for årene 2003- 2012 ettersom disse tabellene må antas å vise for lave andeler med doktograd.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene