2010 Godkjente spesialister per 4.1. 2010

  Totalt Medlem Dnlf
< 70 år

Yrkesakt.< 70 år

Yrkesakt.< 70 år i Norge

Medl. Dnlf
av disse
% medl.
Dnlf
Allmennmedisin 3.035 2.784 2.920 2.882 2.633  2.614  99,3
Anestesiologi 1.406 821 1.335 1.305 739  728  98,5
Arbeidsmedisin 274 259 252 238 226  225  99,6
Barne- og ungdomspsykiatri 308 265 272 268 230  227  98,7
Barnesykdommer 779 614 672 654 513  500  97,5
Fysikalsk medisin og rehabilitering 200 180 176 165 151  148  98,0
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 994 670 870 840 565  544  96,3
Generell kirurgi 1.552 1.192 1.277 1.219 918  897  97,7
*Barnekirurgi 27 25 19 17 15   15  100,0
*Bryst- og endokrinkirurgi 26 25 26 26 26   25  96,2
*Gastroenterologisk kirurgi 271 244 248 243 216  214  99,1
*Karkirurgi 147 129 115 110 95   95  100,0
*Thoraxkirurgi 118 83 96 91 63   62  98,4
*Urologi 239 174 209 206 143  139  97,2
Hud- og veneriske sykdommer 237 184 206 202 149  146  98,0
Immunologi og transfusjons­medisin 83 70 69 65 56  53  94,6
Indremedisin 2.156 1.731 1.860 1.794 1.416  1.387  98,0
**Blodsykdommer 95 85 83 81 74  72  97,3
**Endokrinologi 102 87 90 88 74  74  100,0
**Fordøyelses­sykdommer 265 222 236 224 189  185  97,9
**Geriatri 151 119 122 116 91  89  97,8
**Hjerte­sykdommer 503 374 446 435 316  308  97,5
**Infeksjons­sykdommer 129 108 110 108 89  88  98,9
**Lunge­sykdommer 245 205 213 206 171  169  98,8
**Nyresykdommer 152 127 129 127 104  103  99,0
Kjevekirurgi og munnhule­sykdommer 40 32 32 32 26  24  92,3
Klinisk farmakologi 57 52 50 50 46  45  97,8
Klinisk nevrofysiologi 48 39 40 38 33  31  93,9
Medisinsk biokjemi 137 125 94 89 79  79  100,0
Medisinsk genetikk 47 46 38 35 34  33  97,1
Medisinsk mikrobiologi 145 125 124 115 98  96  98,0
Nevrokirurgi 94 75 83 81 62  59  95,2
Nevrologi 437 376 375 362 314  307  97,8
Nukleærmedisin 82 65 62 58 47  44  93,6
Onkologi 215 183 207 204 181  171  94,5
Ortopedisk kirurgi 789 535 706 686 459  445  96,9
Patologi 284 227 238 234 189  186  98,4
Plastikkirurgi 167 124 144 142 105  102  97,1
Psykiatri 1.752 1.369 1.537 1.487 1.178  1.142  96,9
Radiologi 1.015 658 905 871 552  533  96,6
Revmatologi 212 176 182 172 140  139  99,3
Samfunnsmedisin 577 539 481 450 427  420  98,4
Øre-nese-halssykdommer 506 366 438 424 297  292  98,3
Øyesykdommer 535 428 463 456 358  354  98,9
               
Totalt*** 20.633 16.317 18.250 17.696 13.887 13.609  98,0
Fysiske personer
16.670 12.897 14.870 14.448 11.102 10.871
 97,9

* Grenspesialitet under generell kirurgi

** Grenspesialitet under indremedisin

***Merk at tallene i denne linjen gjelder spesialistgodkjenninger, ikke personer. Linjen nedenfor er korrigert for dobbeltspesialitet mv, og angir antallet unike fysiske personer med minst én gyldig spesialistgodkjenning.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene