Prosent kvinner av alle godkjente spesialister etter spesialitet 1950- 2015

 

 

 

 

Spesialitet

1950

1960

1971

1982

1990

1995

1998

1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007  2008 2009 2012 2013 2014  2015* Yrkesakt.
<70 år i Norge 2013
Yrkesakt.
<70 år i Norge 2014
 Yrkesakt. <70 år i Norge 2015
                                               

Allmennmedisin

-

-

-

-

15

19.2

21.3

21.3 21.5 22.6 23.2 25.5 26.8  26.9 28.6 29.5 32.1 32.5 33.7 34.1 33.6 35.0 35.8

Anestesiologi

-

31

26

19

14

13.9

16.7

17.0 17.5 17.7 18.0 21.0 22.3 22.2 22.1 22.4 22.7 22.7 23.6 24.6 25.8 27.1 27.8

Arbeidsmedisin (yrkesmedisin)

0

0

0

0

8

25.0

28.9

29.5 30.0 30.8 31.7 33.5 34.9 35.0 36.4 37.4 37.9 38.3 39.4 41.4 42.5 44.5 44.5

Barne- og ungdomspsykiatri

-

29

43

49

52

51.8

58.3

59.7 61.3 62.8 64.2 65.3 64.7 64.7 64.0 66.3 66.9 67.3 68.1 69.6 72.5 72.3 74.8

Barnesykdommer

22

19

19

19

21

21.3

24.0

25.2 25.9 27.1 27.9 32.1 32.6 33.1 34.4 36.8 38.8 39.6 40.4 43.1 45.6 46.9 48.5
Fysikalsk medisin og rehabilitering

0

0

8

8

11

17.3

22.2

22.2 23.3 23.4 25.2 31.2 31.3 31.4 32.0 31.8 34.5 34.9 38.0 40.9 41.1 44.6 47.7
Fødselshjelp og kvinnesykdommer

9

10

14

20

21

27.5

30.9

31.3 31.8 33.4 35.3 38.2 40.1 40.4 41.7 43.7 45.6 46.5 47.2 51.7 58.8 60.9 62.7

Generell kirurgi

2

1

1

1

2

2.8

4.7

4.6 5.1 6.1 6.3 7.7 8.5 8.6 9.5 10.0  10.7 11.1 11.5 13.1 15.5 16.7 17.3

*Barnekirurgi

-

-

0

0

0

4.5

4.5

4.5 7.7 7.7 7.7 11.5 11.5 11.5 11.1 11.1 12.1 12.1 12.5 12.9 17.6 17.6 14.3
*Bryst- og endokrinkirurgi - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 37.0 39.6 41.5 43.6 42.2 45.8 51.1

*Gastroenterologisk kirurgi

-

-

-

0

1

1.9

4.1

5.2 7.0 9.4 8.8 11.1 11.5 11.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.8 15.1 16.5 17.4 17.3

*Karkirurgi

-

-

-

-

0

1.1

1.0

1.8 2.6 4.9 4.8 7.1 8.5 8.6 8.8  9.9 9.4 9.3 8.9 11.8 13.8 14.4 15.6

*Thoraxkirurgi

0

0

0

0

0

1.4

1.2

1.1 1.1 1.0 1.1 2.9 2.9 2.9 3.7  2.7 4.8 4.8 4.7 5.3 6.0 6.2 6.0

*Urologi

-

0

0

0

0

0.0

3.1

3.0 2.9 3.3 3.1 5.4 7.2 7.0 8.3 10.3 10.5 10.9 11.7 13.2 15.7 16.6 18.3
Hud- og veneriske sykdommer

15

20

22

19

20

24.5

26.9

27.2 27.8 30.5 32.5 35.1 37.6 37.7 38.3 40.1 43.8 44.0 45.3 48.9 50.9 52.1 54.1
Immunologi og transfusjonsmedisin

-

0

6

8

14

19.6

21.1

20.3 24.2 23.8 23.1 27.6 32.1 33.3 35.8 37.3 38.1 39.3 39.5 42.7 46.2 47.3 49.1
Indremedisin

3

4

6

7

8

9.8

11.4

11.9 12.5 13.7 14.9 17.2 18.4 18.5 18.8 19.9 21.3 21.5 23.0 25.5 27.3 29.6 30.6
**Blodsykdommer

-

-

-

-

12

13.9

10.9

10.4 10.2 11.1 10.9 13.4 16.9 18.2 20.0 21.1 26.9 27.5 29.3 34.2 31.6 35.8 39.5
**Endokrinologi

-

-

-

-

9

12.5

11.7

11.5 12.9 12.9 13.2 19.0 19.3 19.0 19.6 22.7 24.8 25.9 28.2 30.3 32.5 36.3 38.1
**Fordøyelsessykdommer

-

-

-

1

3

2.1

2.6

2.5 2.9 3.3 3.2 4.8 6.2 6.5 6.3  7.3 11.2 11.1 11.0 12.1 14.6 14.4 15.5
**Geriatri

-

-

-

13

18

25.8

28.2

31.3 31.0 32.4 32.1 31.9 33.6 34.6 36.5 36.6 37.5 37.7 38.5 39.5 42.2 42.4 40.7
**Hjertesykdommer

-

-

5

8

4

4.8

6.2

5.9 6.7 8.8 10.0 11.7 12.3 12.5 13.4 13.8 14.0 14.3 15.5 16.4 16.7 18.3 18.7
**Infeksjonssykdommer

0

0

0

14

9

6.9

12.7

12.2 11.4 11.9 12.6 16.3 20.2 20.5 21.2 22.6 25.2 26.0 25.3 30.0 30.7 30.6 33.9
**Lungesykdommer

3

4

4

6

9

9.8

11.0

11.3 12.3 13.0 13.9 18.8 19.4 19.4 19.8 19.8 21.4 21.7 22.1 25.6 26.8 28.0 29.8
**Nyresykdommer

-

-

-

4

4

6.9

13.1

14.6 14.3 13.0 14.6 18.3 21.3 20.9 21.4 22.3 24.9 25.1 26.6 30.0 32.5 35.3 37.5
Maxillofacial kirurgi (kjevekirurgi og munnhulesykdommer)

0

0

4

4

4

3.6

3.4

6.3 5.9 6.1 6.5 6.1 5.9 5.7 5.4 5.1 7.3 7.3 9.3 13.2 7.7 8.0 12.0
Klinisk farmakologi

-

-

-

-

4

3.7

0.0

0.0 0.0 2.9 2.8 10.0  13.3 13.3 12.0 18.2 20.6 23.1 26.8 33.3 31.3 36.5 42.3
Medisinsk biokjemi (klinisk kjemi)

0

0

0

3

5

7.8

10.7

11.5 12.1 14.2 14.0 14.7  15.7 16.4 20.9 21.6 22.9 22.9 26.2 36.0 33.3 40.3 44.9
Klinisk nevrofysiologi

-

0

14

9

10

13.6

16.7

15.4 14.3 17.9 20.7 25.0 26.3 26.3 25.6 32.6 35.3 34.6 36.4 42.3 41.2 43.2 47.5
Medisinsk genetikk

-

-

-

9

11

16.7

21.4

21.4 21.4 25.0 24.2 31.6 35.9 38.1 40.9 43.2 52.0 52.9 53.8 60.9 58.3 60.5 61.5
Medisinsk mikrobiologi

0

0

15

18

23

25.0

27.8

28.4 30.1 30.2 29.7 34.6 37.5 36.5  38.6 38.7 40.1 41.1 43.6 48.7 45.1 48.6 51.8
Nevrokirurgi

-

0

0

0

0

2.3

2.0

1.9 1.8 3.2 3.2 6.7  9.8 9.5 9.1 10.0 10.1 11.3 11.2 12.7 14.1 13.6 14.6
Nevrologi

3

9

10

8

14

16.7

20.7

21.2 22.6 22.5 22.5 27.6 30.1 30.4 32.8 33.6 35.4 35.4 37.1 41.4 42.2 44.6 47.0
Nukleærmedisin - - - - - - - 14.9 14.9 13.7 18.2 19.4 21.4 21.1  23.7 23.1 29.5 30.0 31.6 37.5 40.8 44.9 50.0

Onkologi

-

-

0

23

16

20.0

25.3

26.7 26.1 27.8 27.3 30.8 33.3 33.5 34.3 35.9 40.6 41.6 42.2 44.3 47.2 47.8 48.4
Ortopedisk kirurgi 10 5 7 2 2 2.0

2.1

2.3 2.7 3.1 3.2 5.2 6.0 6.5 6.8  7.2 7.7 7.9 8.5 9.5 10.9 11.8 12.9

Patologi

0

0

11

24

25

28.9

29.8

29.5 28.4 29.7 31.8 34.5 36.0 36.2 36.7 39.6 42.2 42.4 43.6 47.4 51.2 53.1 55.1

Plastikkirurgi

0

0

0

6

4

6.5

7.9

7.5 8.2 8.3 8.7 11.8 14.3 13.5 12.8 12.8 14.6 15.5 15.7 15.8 20.2 21.1 19.1

Psykiatri

11

11

16

20

24

27.2

29.8

30.8 32.0 33.2 34.0 36.6 37.6 37.9  39.6 41.3 42.9 43.3 44.6 46.8 46.2 48.2 49.7

Radiologi

2

2

6

13

19

20.9

23.0

23.4 24.1 26.0 26.2 30.4 32.5  32.4 31.8 32.5 32.3 32.5 33.3 35.8 39.7 40.9 43.2

Revmatologi

17

23

21

18

18

16.8

22.6

24.1 24.5 25.3 26.1 32.8 34.4 34.7 35.2 38.2 43.5 45.1 47.1 51.6 58.1 60.1 61.7

Samfunnsmedisin

-

-

-

-

6

8.5

11.0

11.0 11.2 11.2 11.0 12.2 12.6 12.8 13.2 13.5 14.6 15.5 16.6 18.4 18.6 19.7 21.2

Øre-nese-halssykdommer

0

0

0

2

3

4.9

7.9

8.9 10.5 10.9 10.6 13.4 15.5 15.7  16.5 17.8 18.0 18.8 19.0 20.6 22.3 23.1 23.5

Øyesykdommer

2

1

4

10

13

14.5

17.3

18.8 19.7

20.9

21.0 25.3 26.1 26.1 27.6 29.1 30.0 30.2 31.3 33.7  33.2 35.0 36.9
                                               
Totalt i hovedspesialiteter***

5.1

6.5

8.5

12

13

16.5

19.0

19.3 19.9 20.5 21.2 24.1 25.5 25.6 26.6

27.8

29.4

 29.8

30.8

33.1

 35.0

 36.6

38.1 


* Merk at tallene for det totale antallet spesialistgodkjenninger gjennomgående er lavere enn tidligere. Dette skyldes at vi siden 1.1. 2015 kun regner med godkjente spesialister med gyldig autorisasjon eller lisens, i motsetning til tidligere tall hvor vi ikke har korrigert for dette. Spesialister som er 75 år og eldre regnes siden 1.1. 2015 ikke lenger som godkjente spesialister dersom de ikke har tidsbegrenset lisens for å drive praksis. Med langt færre spesialister 75 år og eldre i totalen enn tidligere, bidrar dette til en noe større økning i kvinneandel i tallene for 2015 enn den økningen vi hadde hatt uten denne endringen.

* Grenspesialitet under generell kirurgi

** Grenspesialitet under indremedisin

*** Merk at en lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet under flere spesialiteter. I mangel av historiske data før 1995 som gjelder for personer og ikke for alle spesialistgodkjenninger, har vi derfor valgt å presentere tall som gjelder for alle spesialistgodkjenninger i hovedspesialiteter, fordi spesialister i grenspesialiteter nødvendigvis også har spesialistgodkjenning i hovedspesialiteten (med visse unntak). Kvinneandelen er høyere dersom vi avgrenser til personer i yrkesaktiv alder, yrkesaktive spesialister eller spesialister som er i Norge. Kvinneandelen er også høyere dersom vi ser på data for personer og ikke for alle spesialistgodkjenninger.

Tallene for 2006 gjelder per 21.8. 2006, mens tallene for de øvrige årene stort sett gjelder per januar til mai måned. Tallene for 2007 gjelder per 1.1. 2007. Tallene for 2008 gjelder per 23.6. 2008. Tallene for 2009 gjelder per 27.7. 2009. Tallene for 2012 gjelder per 25.7. 2012. Tallene for 2013 gjelder per 21.1. 2013. Tallene for 2014 gjelder per 3.4. 2014.Tallen for 2015 gjelder per 5.3. 2015


Per 25.7. 2012 var kvinneandelen for godkjente spesialister 27,9 % for alle spesialistgodkjenninger, 29,4 % i hovedspesialiteter, 30,2 % for alle spesialister (personer), 32,6 % for yrkesaktive spesialister under 70 år (personer) og 35,3 % for yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge (personer).

Per 21.1. 2013 var kvinneandelen for godkjente spesialister 28,3 % for alle spesialistgodkjenninger, 29,8 % i hovedspesialiteter, 30,6 % for alle spesialister (personer), 33,1 % for yrkesaktive spesialister under 70 år (personer) og 36,0 % for yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge (personer).

Per 3.4. 2014 var kvinneandelen for godkjente spesialister 29,3 % for alle spesialistgodkjenninger, 29,8 % i hovedspesialiteter, 31,6 % for alle spesialister (personer), 34,1 % for yrkesaktive spesialister under 70 år (personer) og 37,6 % for yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge (personer).

Blant alle leger i spesialisering (uavhengig av stilling) var kvinneandelen 57,0 % per 3.4. 2014. Blant leger i spesialisering i sykehus med kjent spesialitet var kvinneandelen 59,2 %, og blant allmennleger mv. i spesialisering var kvinneandelen 53,7 % totalt, 52,7 % i allmennmedisin og 44,8 % i samfunnsmedisin. Blant alle leger i spesialisering (uavhengig av stilling) var kvinneandelen 53,1 % i allmennmedisin og 43,5 % i samfunnsmedisin.

Ta kontakt med Anders Taraldset for spesialitetsvise tall for leger i spesialisering eller for spesialister etter andre regnemåter. 

Se også denne tabellen for antallet spesialister per april 2014 etter forskjellige regnemåter.

Se også denne historiske oversiktstabellen.

For kvinneandel for hver enkelt spesialitet for 1950- 2000, se Årbok 2000- 2001, side 346- 7. For kvinneandel blant leger og spesialister 1930- 2000, se Årbok 2000- 2001 side 340- 1.

For kvinneandel for hver enkelt spesialitet, både for godkjente spesialister og for leger i spesialisering, i november 2011, se dette oppslaget i Dagens Medisin basert på tall fra Legeforeningen, de to første lenkene på denne siden

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling