Historikk - Tabeller for antall spesialistgodkjenninger per år 1951- 2018

De fleste av disse tabellene er i Excel, mens tabellene for spesialistgodkjenningene 2015- 2018 finnes i PDF-dokumenter (hhv. for alle spesialiteter og for psykiatri). For allmennmedisin finnes det en egen Exceltabell.

Mer om emnene