Historisk oversikt godkjente psykoterapiveiledere

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989. Innen psykiatri fantes det tidligere én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi. Navnelister for alle fire typer godkjente psykoterapiveiledere (altså én i barne- og ungdomspsykiatri og tre i psykiatri) finnes her.

Nedenfor følger historisk statistikk for antallet godkjenninger som psykotearpiveiledere hvert enkelt år siden hhv 1989 (barne- og ungdomspsykiatri og psykodynamisk psykoterapi) og siden 2005 (gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi). 

Årstall siden 1989 som mangler i tabellene, betyr at vi ikke har registert noen godkjenninger det året. Vi har for eksempel ikke registrert noen nye godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri i årene 1995- 97, 1999, 2003- 07, 2011, 2014 eller i 2018, eller i psykodynamisk psykoterapi i 2006 eller i 2011, eller i gruppeterapi i 2005, 2017 eller i 2018. 

Det høyeste antallet godkjenninger som psykoterapiveileder var 51 i 2005, men da hadde det vært få godkjenninger i årene 2002- 2004. Særlig etter 2010/2012 har tendensen vært klart synkende for godkjenninger av psykoterapiveildere totalt sett. 

I 2013 sank det totale antallet nye godkjenninger til 10 (fordelt på åtte innen alle tre ordninger i psykiatri og to i barne- og ungdomspsykiatri), men dette var fortsatt høyere enn i 2011 da det var bare åtte godkjenninger som psykoterapiveileder totalt sett.

Antallet nye godkjenninger som psykoterapiveileder totalt sett var imidlertid lavest i årene 2002- 2004. I årene 2002 og 2003 var det per år bare fire godkjenninger totalt som psykoterapiveileder mens det var bare tre i 2004 (alle i psykodynamisk psykoterapi). Det var to godkjenninger som psykoterapiveileder i BUP i 2002, ellers var alle de øvrige ni godkjenningene i årene 2002- 2004 i psykodynamisk terapi.

I 2014 var det totalt 21 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (10 i kognitiv terapi, åtte i psykodynamisk terapi og tre i gruppepsykoterapi), men ingen godkjenninger som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2015 var det åtte godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (fem i kognitiv psykoterapi og tre i psykodynamisk psykoterapi), og tre godkjenninger som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2016 var det totalt 13 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (fem i kognitiv psykoterapi, sju i psykodynamisk psykoterapi og én i gruppepsykoterapi), og én godkjenning som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2017 var det totalt 14 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (12 godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi, to godkjenninger i kognitiv psykoterapi og ingen i gruppepsykoterapi), og én godkjenning som psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri.

I 2018 var det totalt 10 godkjenninger som veileder i de tre ordningene i psykiatri (sju godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi og tre godkjenninger i kognitiv psykoterapi og ingen i gruppepsykoterapi) og ingen i barne- og ungdomspsykiatri.

Så langt i 2019 har vi per 1. oktober 2019 kun registrert én godkjent psykoterapiveileder, som er en godkjenning i psykodynamisk psykoterapi, gitt 29. april 2019.  

I gruppepsykoterapi er det altså kun én godkjenning etter 2014, og denne ble gitt i 2016.
I barne- og ungdomspsykiatri er det altså kun sju godkjenninger etter 2012, og kun to godkjenninger totalt etter 2015. Etter 2015 er altså de aller flest godkjenninger gitt i psykodynamisk psykoterapi og i kognitiv psykoterapi.


Godkjente psykoterapiveiledere barne- og ungdomspsykiatri:

Årstall                                Antall     

-------------------------------------------------------

1989                                       7      

1990                                     21      

1992                                       1       

1993                                       1       

1994                                       2       

1998                                       1      

2000                                       1      

2001                                       1      

2002                                       2       

2008                                       3       

2009                                       2       

2010                                       2       

2012                                       6      

2013                                       2 

2015                                       3

2016                                       1

2017                                       1

-------------------------------------------------------

Sum                                      77     

-------------------------------------------------------

Av disse 77 har 32 gyldig godkjenning per i dag og 19 er avdøde. De resterenede har utgått godkjenning og/eller er 80 år eller eldre. Åtte godkjente før 1989 kommer i tillegg til disse tallene, men av disse er det én avdøde og sju som har utgått godkjenning og/eller er 80 år eller eldre. 


Godkjente veiledere psykodynamisk psykoterapi etter godkjenningsår fom. 1989 (frem til 2005 ble disse benevnt som psykoterapiveiledere i psykiatri):

Årstall                                  Antall

-------------------------------------------------------

1989                                       5      

1990                                       9       

1991                                       4     

1992                                     12       

1993                                       7       

1994                                       6       

1995                                       5       

1996                                       4   

1997                                     11       

1998                                       8       

1999                                       9     

2000                                     27      

2001                                       7     

2002                                       2      

2003                                       4       

2004                                       3       

2005                                     11       

2007                                     11       

2008                                       2      

2009                                       5       

2010                                       8 

2012                                       5

2013                                       1

2014                                       7

2015                                       3

2016                                       7

2017                                     12

2018                                       7

-------------------------------------------------------

Sum                                    201     

-------------------------------------------------------

Det er totalt gitt 47 godkjenninger før 1989 og 201 godkjenninger siden 1989, hvorav 165 er under 80 år og har gyldig godkjenning per i dag, 27 er avdøde, og de resterende er 80 år eller eldre og/eller har utgått godkjenning. Godkjenninger gitt før 1989 kommer i tillegg til alle disse tallene. Av disse er 18 av de 47 godkjente før 1989 fortsatt godkjente, 19 er avdøde og de resterende er 80 år eller eldre og/eller har utgått godkjenning.


Godkjente veiledere gruppepsykoterapi:

Årstall                             Antall    

-------------------------------------------------------

2005                                   27      

2006                                     9      

2007                                   10      

2008                                     2      

2009                                     2      

2010                                     3       

2011                                     1       

2012                                     3       

2013                                     4

2014                                     3

2016                                     1

-------------------------------------------------------

Sum                                    65     

-------------------------------------------------------

Av disse 65 har 63 gyldig godkjenning per i dag, én er utgått og én er avdød (begge disse ble godkjent i 2005). Vi har ikke registrert noen godkjenninger før 2005 og bare én godkjenning etter 2014, som er den ene som ble gitt i 2016.

 

Godkjente psykoterapiveiledere kognitiv psykoterapi:

Årstall                            Antall     

-------------------------------------------------------

2005                                 13     

2006                                   9      

2007                                   1      

2008                                   5      

2009                                   2       

2010                                   1    

2011                                   6      

2012                                   9      

2013                                   3

2014                                 10

2015                                   5

2016                                   5

2017                                   2

2018                                   3

-------------------------------------------------------

Sum                                  74     

-------------------------------------------------------

Av disse har 72 gyldig godkjenning per i dag, mens to er avdøde, i hhv 2017 og 2018. Vi har ikke registrert noen godkjenninger før 2005.