2018-1 Godkjente spesialister i Norge per 5.3. 2018

 

Totalt* Medlem Dnlf
< 70 år (totalt)i Norge*

Yrkesakt.< 70 år i Norge(totalt)*

Medlem Dnlf av disse

% medl.
Dnlf

% kvinner(av yrkesakt. < 70 år i Norge (totalt))
Allmennmedisin 3.427

3.390

3.284 3.249 3.208
 98,7
39,3
Anestesiologi 1.138 1.123 1.007 992  964  97,2 31,4
Arbeidsmedisin 292 282 236 224  213  95,1 48,2
Barne- og ungdomspsykiatri 419 414 375 366  360
 98,4
79,0
Barnesykdommer 790 779 683 671  654  97,5 54,2
Fysikalsk medisin og rehabilitering 259 250 212 206  199
 96,6
53,9
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 835 812 705 684  655
 95,8
68,4
Generell kirurgi 1.260 1.228 992 967  926  95,8 21,0
*Barnekirurgi 25 23 21 21   19  90,5 23,8
*Bryst- og endokrinkirurgi
62
62

55

53

  53

 100,0

60,4

*Gastroenterologisk kirurgi 325 323 285 282  276
97,9 
18,8
*Karkirurgi 129 131 100 95   94  98,9 17,9
*Thoraxkirurgi 87 85 66 65   64  98,5  6,2
*Urologi 210 208 180 177  171  96,6 19,8
Hud- og veneriske sykdommer 240 235 201 201  193
 96,0
56,7
Immunologi og transfusjons­medisin 78 77

65

65   63
 96,9
52,3
Indremedisin 2.145 2.098 1.784 1.758  1.714  97,5 34,8
**Blodsykdommer 120 117 100 99   95  96,0 50,5
**Endokrinologi 112 112 94 94   94 100,0 40,4
**Fordøyelses­sykd. 299 296 231 229  227  99,1 18,8
**Geriatri 164 156 135 132  124  93,9 43,9
**Hjerte­sykdommer 490 482 422 418  410  98,1 22,2
**Infeksjons­sykdommer 159 155 142 139  135
 97,1
38,1
**Lunge­sykdommer 260 252 212 208  206  99,0 34,6
**Nyresykdommer 158 157 137 135  133  98,5 41,5
Maxillofacial kirurgi 27 27 20 19   19 100,0 15,8
Klinisk farmakologi 70 67 63 62   61  98,4 50,0
Klinisk nevrofysiologi 50 49 44 44   43  97,7 45,5
Medisinsk biokjemi 112 108 79 75   73  97,3 56,0
Medisinsk genetikk 58 58 52 51   51 100,0 68,6
Medisinsk mikrobiologi 161 155 131 124  121
 97,6
56,5
Nevrokirurgi 106 101 95 94   89  94,7 16,0
Nevrologi 499 491 436 433  425  98,2 51,5
Nukleærmedisin 76 75 56 55   54  98,2 49,1
Onkologi 335 326 308 304  294  96,7 56,6
Ortopedisk kirurgi 748 724 644 635  611  96,2 14,2
Patologi 297 294 253 250  245  98,0 59,2
Plastikkirurgi 175 171 160 156  150  96,2 26,9
Psykiatri 1.856 1.784 1.590 1.547 1.487  96,1 53,8
Radiologi 947 921 836 818  792  96,8 45,4
Revmatologi 229 222 195 192  184  95,8 65,6
Rus- og avhengighetsmedisin 128 124 123 123  119
 96,7
54,5
Samfunnsmedisin 555 540 388 361  350  97,0 26,9
Øre-nese-halssykdommer 413 407 353 346  332
 96,0
26,0
Øyesykdommer 491 480 413 405  395  97,5 40,0
               
Totalt*** 20.816 20.371 17.963 17.624 17.145  97,3 40,6
Kvinneandel i % 37,0 37,2  40,4  40,6 41,0    
Fysiske personer
16.787 16.411 14.708 14.445 14.038
 97,2
 
Kvinneandel i %  39,7  39,9  42,9  43,1 43,4    


* Merk at tallene for det totale antallet spesialistgodkjenninger ikke er direkte sammenlignbare med tallene før 2015. Dette skyldes at vi siden 1.1. 2015 kun regner med godkjente spesialister med gyldig autorisasjon eller lisens, i motsetning til tidligere tall hvor vi ikke har korrigert for dette. Spesialister som er 80 og eldre regnes siden 1.1. 2015 ikke lenger som godkjente spesialister dersom de ikke har tidsbegrenset lisens for å drive praksis. Når vi derimot avgrenser til spesialister under 70 år, blir tallene sammenlignbare med eldre tall for spesialister i Norge (men ikke tall som inkluderer spesialister uten norsk adresse).

I tillegg regner vi siden 2017 i denne tabellen kun med spesialister som vi har registrert med en adresse i Norge, slik også SSB gjør, med unntak av tallene for medlemmer av Dnlf som omfatter et mindre antall medlemmer i utlandet. Dette gir vesentlig lavere tall enn i de kolonnene i tidligere tabeller som også omfattet spesialister uten norsk adresse. 

Det totale antallet godkjente spesialister uten avgrensning til spesialister med norsk adresse, er angitt i fortegnelsen over godkjente spesialister.

* Grenspesialitet under generell kirurgi

** Grenspesialitet under indremedisin

***Merk at tallene i denne linjen gjelder spesialistgodkjenninger, ikke personer. Linjen "fysiske personer" er korrigert for dobbeltspesialitet mv, og angir antallet unike fysiske personer med minst én gyldig spesialistgodkjenning.

Oversikt over kvinneandel for de ulike kolonnene her samt for leger i spesialisering, finnes her.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling