Antall medlemmer av Legeforeningen i helseforetakene 2012- 2019