Medlemmer av Legeforeningen i Virke og Lovisenberg per 15.12. 2016

  Overordnet Underordnet Turnuslege Andre Sum
           
 Lovisenberg diakonale sykehus AS 114 68 2 5 189
 (Spekter Område 4)          
           
 Virke:          
           
 Diakonhjemmets sykehus AS 114 92 10 16 232
 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 61 35 3 4 103
 Martina Hansens Hospital 33 13 0 1 47
 Betanien Hospital - Skien 19 11 0 0 30
 Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 20 5 0 0 25
 Betanien Sykehus - Bergen 19 5 0 1 25
 Modum Bad 10 5 0 2 17
 NKS Jæren DPS AS 8 8 0 0 16
 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (tallene omfatter ikke leger som er registrert på annet spesifikt arbeidssted) 14 1 0 0 15
 NKS Revmatismesykehuset - Lillehammer 9 3 0 0 12
 Solli sykehus DPS 7 4 0 0 11
 Blå Kors Sør 6 1 0 2 9
 Rogaland A-senter 3 2 0 4 9
 Stiftelsen Kirkens Bymisjon 4 0 0 5 9
 Stiftelsen Bergensklinikkene 3 5 0 0 8
 Glittreklinikken 3 5 0 0 8
 Nord-Norges kurbad AS - rehabiliteringssenteret 4 3 0 0 7
 Feiringklinikken AS 6 0 0 0 6
 NKS Olavsviken alderspsykiatriske sykehus AS 5 1 0 0 6
 Beitostølen helsesportsenter 2 3 0 0 5
 Borgestadklinikken - Skien 1 3 0 1 5
 Trasoppklinikken 3 1 0 1 5
 Viken senter for psykiatri og sjelesorg 3 1 0 0 4
 Voss DPS Senter NKS Bjørkeli 3 1 0 0 4
 Vikersund bad 3 0 0 1 4
 Rauland attføringssenter 2 1 0 0 3
 Hokksund kurbad 2 1 0 0 3
 Haugaland A-senter 3 0 0 0 3
 Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS 1 2 0 0 3
 Kirkens Sosialtjeneste, Oslo 3 0 0 0 3
Totalt arbeidsforhold i Virke (alle, også de som ikke vises i tabellen, kun medlemmer av Legeforeningen) 398 215 13 70 696


Merk at disse tallene omfatter alle registrerte arbeidsforhold, både hoved- og bistillinger, heltid og deltid. Tallene omfatter kun leger som er medlemmer av Legeforeningen.