Medlemmer av Legeforeningen i Virke (HUK) og Spekter utenfor helseforetakene per 14.3. 2019

  Overordnet LIS 2 og 3 LIS 1 Andre Sum
           
 Lovisenberg diakonale sykehus AS (område 13) 115     73  194
 Martina Hansens Hospital  (område 13)                  35                   11                 0                 3                 49
 Diakonhjemmets sykehus AS 119 94 18 16 247
 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 61 38 7 4 110
 Betanien Hospital, Skien 17 12 0 1 30
 Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 19 8 0 0 27
 Betanien Sykehus, Bergen (Fyllingsdalen) 22 7 0 3 32
 Modum Bad 9 13 0 5 27
 NKS Jæren DPS AS, Bryne 9 6 0 0 15
 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (SAN, område 12) (fordelt på flere institusjoner) 25 4 0 8 37
 NIMI AS, Oslo* (SAN, område 12) 6 0 0 3 9
 NKS Revmatismesykehusetm, Lillehammer 8 9 0 2 19
 Solli sykehus DPS, Nesttun 7 6 0 0 13
 Blå Kors Sør, Skien 6 0 0 0 6
 Rogaland A-senter, Stavanger 2 1 0 4 7
 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) 4 0 0 4 8
 NKS Olavsviken alderspsykiatriske sykehus AS 6 1 0 0 7
 Beitostølen helsesportsenter 2 2 0 0 4
 Borgestadklinikken, Skien 3 2 0 0 5
 Trasoppklinikken, Oslo 2 2 0 1 5
 Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Bardu 1 1 0 0 2
 NKS Voss DPS Senter, Bjørkeli 3 0 0 1 4
 Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS 0 4 0 1 5
 Kirkens Sosialtjeneste, Oslo 3 0 0 0 3
Totalt arbeidsforhold i Virke og Spekter utenfor helseforetakene (alle, også de som ikke vises i tabellen, blant annet Volvat, Aleris, SiO og Unilabs, kun ANSATTE medlemmer av Legeforeningen er med i denne summen)* 575 335 25 166 1 102

 

* For NIMI AS kommer 8 privatpraktiserende spesialister i tillegg. Tilsvarende gjelder også for mange andre institusjoner som ikke vises på listen, hovedsakelig innenfor Spekter (SAN), særlig på Volvat og Aleris.

Merk at disse tallene omfatter alle registrerte arbeidsforhold, både hoved- og bistillinger, heltid og deltid. Tallene omfatter kun leger som er medlemmer av Legeforeningen.