1995 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 5.10. 1995

Antall, prosent kvinner, prosent medlemmer av Legeforeningen,
prosent med norsk spesialistgodkjenning, prosent med doktorgrad og gjennomsnittsalder.

Stilling Antall  Alder (gj.snitt) Kvinner % Medlem % Spesialist % Doktorgrad %
Overordnet sykehuslege 3.959 50,0 15,8 94,7 90,9 18,8
Underordnet sykehuslege 2.352 37,1 40,9 95,7 23,3 5,3
Turnuslege sykehus* 539 29,9 49,7 93,1 0,0 0,4
Turnuslege kom.* 202 30,3 51,5 98,0 0,0 1,5
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 3.473 43,5 25,8 98,6 50,4 1,4
Privatprakt. spesialist 617 51,5 18,3 99,4 100,0 4,9
Bedriftslege 363 45,1 32,5 98,9 38,3 3,0
Vitenskapelig stilling 624 43,7 29,3 96,0 41,5 41,5
Administrativ stilling 212 49,2 24,1 97,6 64,6 14,6
Annen stilling i Norge 172 39,5 15,7 85,5 17,4 4,1
Ukjent stilling 296 44,8 22,0 39,5 27,0 3,0
 
Totalt 12.809 44,1  26,6 95,0 55,9 9,9

Tall for utenlandske statsborgere er ikke tilgjengelig før år 2000.

* Tallene for turnusleger er usikre pga. at ikke alle medlemmer har meldt fra til registeret, og pga at noen kan ha sluttet som turnusleger.

Tallene inkluderer alle leger som bor eller arbeider i Norge.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene