MainTeaser

Pensjon

Er du medlem kan du abonnere på nyheter fra Legeforeningen eller delta i diskusjoner om emnet. Du kan logge deg inn på toppen av siden og velge "E-postvarsling" oppe til høyre eller gå til diskusjonsforumet.

De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt gjennom pensjonsreformen som trådte i kraft fra 2011.

Alle ansatte har rett til en pensjonsordning. For ansatte leger er pensjon et relativt uoversiktlig tema, da det eksisterer mange ulike pensjonsleverandører, avhengig av hvor du jobber, når du ble ansatt osv.

Næringsdrivende leger er berettiget til alderspensjon fra Syke- og pensjonsordningen (SOP). I tillegg kan legene opparbeide en frivillig tjenestepensjonsordning (legeforetakenes pensjonsordning – LP).