Gjennombruddsprosjekt: Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (KEPP)

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (2007). Kr 80.

Rapporten er resultatet av et tverrfaglig gjennombruddsprosjekt for å bidra til økt effektivitet ved landets psykiatriske poliklinikker. Gjennombruddsprosjektet omfattet 24 team fra 30 poliklinikker over hele landet. Det overordnede prosjektmålet var å tilføre deltakerne forbedringskunnskaper som kan nyttiggjøres på den enkelte arbeidsplass og bidra til å effektivisere og styrke det polikliniske tjenestetilbudet innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten.

Vedlegg

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.